เอไอรถไร้คนขับมองเห็น 360 องศา แยกแยะสิ่งที่อยู่รอบข้างได้

ถ้าจะอธิบายวิธีการทำงานของรถไร้คนขับว่าเป็นอย่างไร ขอให้เปรียบเทียบว่าเจ้าออโตโนมัสคาร์เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง แต่เป็นคอมพิวเตอร์ติดล้อ
.
หากเป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบของ เดสก์ท็อป โน๊ตบุ๊ค ไอแพด โทรศัพท์มือถือ สิ่งที่ป้อนเข้าไปหรือส่งกลับมา มีแต่ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ ตัวหนังสือ ภาพ วิดีโอ เสียง
.
ในกรณีของคอมพิวเตอร์ติดล้อ เมื่อมันได้รับข้อมูลใหม่เข้ามา บวกกับข้อมูลใหม่เก่าที่มีอยู่ มันจะทำการประมวลผล แล้วแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ออกมา เช่น เดินหน้า ถอยหลัง เร่งความเร็ว ลดความเร็ว เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หยุดรถ ฯลฯ
.
ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไป แม้จะมี AI ร่วมทำงานด้วย มันก็ตอบโต้กลับมาในรูปแบบของข้อมูลเท่านั้น แต่ในกรณีของคอมพิวเตอร์ติดล้อ มันตอบโต้ด้วยการสั่งให้รถทำงาน
.
รถไร้คนขับที่กำลังพัฒนากันอยู่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นแน่นอน
.
ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นรถไร้คนขับ คือ Camera, Radar, Lidar, Computer
.
Camera หรือ กล้อง เปรียบเสมือนตาที่เก็บข้อมูลจากสภาพแวดล้อมจริง แต่รถมีตารอบด้านทุกทิศทาง และยังมองไปได้ไกลหลายร้อยเมตร ประสิทธิภาพเหนือกว่าตาของคน
.
Radar Sensors เป็นอุปกรณ์วัดระยะทางระหว่างรถกับสิ่งขีดขวางต่างๆที่อยู่รอบด้าน ติดตั้งอยู่รอบทิศทาง ช่วยตรวจวัดระยะทางทั้ง 4 ทิศ หากใช้ตาคนก็ประเมินทำได้แบบคร่าวๆ ถูกมากหรือถูกน้อย ขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ขับรถแต่ละคน แต่ในกรณีของเรด้ามันมีตัวเลขบอกระยะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ
.
Lidar เป็นเลเซอร์ที่ส่งสัญญาณแบบรอบทิศทาง 360 องศา ทำให้รถเห็นสภาพสิ่งแวดล้อมรอบทิศทางเป็นภาพจริงในแต่ละสถานการณ์
.
Computer มักจะอยู่ในกระโปรงหลังท้ายรถ เมื่อได้ข้อมูลจากอุปกรณ์ กล้อง เรด้า ไลด้า มันจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดร่วมกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ แล้วทำการตัดสินใจว่าจะตอบโต้อย่างไร
.
ถ้าคิดว่าคอมพิวเตอร์ในรถไร้คนขับทำหน้าที่เหมือนกับคนขับรถที่เป็นคนจริงๆ จะทำให้เข้าใจระบบการทำงานได้ง่ายขึ้น มันทำงานได้เหมือนคน แต่ประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างเทียบไม่ได้
.
คนมี 2 ตา มองไปข้างหน้ารถเป็นหลัก มีกระจกข้างและกระจกหลังเป็นแหล่งข้อมูลรอบตัวรถ แล้วมีประสบการณ์เก่าของตัวเองที่เคยขับรถมาก่อนเป็นส่วนร่วมในการตัดสินใจ
.
สำหรับคอมพิวเตอร์ในรถออโตโนมัส มันมีข้อมูลรอบด้าน 4 ทิศเป็นตัวเลขที่ถูกต้องแน่นอน ส่วนประสบการณ์การขับรถที่ช่วยทำให้การตัดสินใจต่างๆดีขึ้น มาจากประสบการณ์ของคนที่ขับรถเป็นนับแสนนับล้านคนที่มันมีอยู่

.
มันทำงานด้วยการมองผ่านกล้องบวกกับการรับรู้ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นสมองแยกแยะว่าอะไรอยู่รอบด้าน คาดการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น วางแผนล่วงหน้าด้วยการจะลองสถานการณ์จริงเปรียบเทียบกับประสบการณ์เก่า และใช้วิธีการโต้ตอบที่ถูกต้องปลอดภัยที่สุด
.
รถไร้คนขับที่กำลังทดลองวิ่งบนถนนจริงในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก เปรียบได้กับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การขับรถของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรถแต่ละคัน แล้วทำการรวมศูนย์จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเอาไปใช้เป็นข้อมูลและประสบการณ์ร่วมของรถไร้คนขับทุกคัน
.
ยิ่งมีการใช้มาก ก็ยิ่งมีประสบการณ์มาก ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของรถไร้คนขับก็จะยิ่งมีมากขึ้นด้วย
.
รถไร้คนขับที่จะออกวิ่งบนถนนในอนาคต มันไม่ใช่มือใหม่หัดขับ แต่เป็นผู้ขับรถที่มีประสบการณ์เหนือกว่าคนจริงทุกคนบนโลก!!!
.
http://www.dotcar.it/il-raggio-lidar-indispensabile-arma-del-futuro/
.

.
3https://www.cnbc.com/2017/06/12/how-tesla-can-become-worth-more-than-apple-according-to-morgan-stanley.html
.

Leave a Reply