วิลลิส แคเรียร์ ผู้คิดค้นเครื่องปรับอากาศ ทำให้เราเย็นสบายในวันนี้!

ใครที่อยู่ในห้องแอร์เย็นสบาย เห็นภาพนี้แล้วขอให้ช่วยกันนึกขอบคุณ Willis Carrier วิศวกรผู้คิดค้นเครื่องปรับอากาศคนแรกของโลกในปี 1902 เป็นผู้ก่อตั้ง Carrier Corporation

มาย้อนระลึกถึงคุณงามความดีของเขาด้วยกันครับ!!!

https://en.wikipedia.org/wiki/Willis_Carrier

Leave a Reply