ยาที่ทดลองเพื่อลดความดันโลหิตสูง แต่มีผลข้างเคียงที่ยิ่งใหญ่แข็งแรง ทำเงินให้ไฟเซอร์มากถึง$10,000ล้าน

เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ทีมนักวิจัยจากบริษัทยาชื่อดังของโลก Pfizer เอายาซิลเดนาฟิลให้ผู้อาสาสมัครกินเพื่อทดลองรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นการตรวจสอบความสามารถของยาในการลดความดันโลหิตสูง

.

แต่สิ่งที่พบระหว่างการทดลอง คือ ผู้ร่วมทดลองไม่ยอมคืนยาที่เหลือกลับคืนบริษัท  เพราะมีไซด์เอฟเฟคทำให้เกิดการตื่นตัวทางเพศ แข็งกว่าเก่า มั่นคงกว่าเดิม และอยู่ได้นานขึ้น

ผลข้างเคียงจากการทดลองได้กลายเป็นการค้นพบโดยบังเอิญที่ยิ่งใหญ่!!!

ไฟเซอร์นำยาสามัญซิลเดนาฟิลไปใช้เป็นส่วนผสมสำหรับยาในชื่อทางการค้าว่า.. “ไวอากร้า”  ได้ไฟเขียวจาก FDA หรือสำนักงานอาหารและยาให้ออกขายได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 1998

ไวอากร้าดึงยอดขายของไฟเซอร์ให้เติบโตต่อเนื่องทุกปี ในปี 2008 มีตัวเลขยอดขายประจำปีสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์

ปี 2016 ไวอากร้าทำเงินให้ไฟเซอร์จากการขายได้ทั่วโลกมากถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 51,200 ล้านบาท  เป็นยาที่มีใบสั่งแพทย์ออกมาเร็วและมากที่สุด มีการเติบโตของยอดขายมากกว่ายาชนิดใดๆที่เคยนำออกขายในโลก

นั่นหมายความว่า ไวอากร้า ทำรายได้ให้กับไฟเซอร์ตั้งแต่ปี 1998 ถึงปัจจุบันมากถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 320,000 ล้านบาท

นับว่าเป็นการค้นพบโดยบังเอิญที่ยิ่งใหญ่…. แข็ง….แข็งแรงจริงๆ!!!

http://www.foxnews.com/story/2008/03/24/discovered-by-accident-viagra-still-popular-10-years-later.html

http://fortune.com/2018/03/27/viagra-anniversary-pfizer/

Leave a Reply