ไบโอไฮบริด หุ่นยนต์ชีวภาพแบบลูกผสม เครื่องจักรเชื่อมกับเนื้อเยื่อที่มีชีวิต อนาคตอวัยวะเทียมเหนือมนุษย์!

คลิปวิดีโอที่ลิงค์มานี้เป็นผลการทดลอง Biohybrid ของนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น เป็นชีวภาพแบบลูกผสมระหว่างเครื่องจักรกับเนื้อเยื่อที่มีชีวิต

นักวิทยาศาสตร์ในโตเกียว เอาพลาสติกและโลหะมาผสมผสานกับเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อของหนู เพื่อสร้างนิ้วมือหุ่นยนต์เทียมแบบไบโอไฮบริด โดยการเอาเซลล์กล้ามเนื้อที่มีชีวิตวางซ้อนเข้าไปกับโครงของระบบหุ่นยนต์ วิธีการนี้ทำให้หุ่นยนต์แบบใหม่สามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวของนิ้วมือมนุษย์ได้สมบูรณ์มากขึ้น

Shoji Takeuchi วิศวกรเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยโตเกียวกล่าวว่า…

“ถ้าหากเราสามารถผสมผสานกล้ามเนื้อหลายส่วนเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว เราควรจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของกล้ามเนื้อที่ซับซ้อนได้ ซึ่งจะทำให้ มือ แขน และส่วนอื่นๆของร่างกายทำงานได้สมบูรณ์…. แม้ว่าในตอนนี้จะได้ผลรับเพียงแค่ช่วงเบื้องต้น แต่อาจหมายถึงการเข้าใกล้ก้าวย่างสำคัญในการสร้างระบบไบโอไฮบริดที่ซับซ้อน”

มีการตั้งความหวังว่า วันหนึ่งจะสามารถผสมผสานกล้ามเนื้อหลายชนิดเข้าไปในเครื่องมือชิ้นเดียวเพื่อสร้างมือหรือแขนที่สมบูรณ์

แนวคิดของไบโอไฮบริดเป็นการเลียนแบบวิธีการทำงานเหมือนที่ร่างกายมนุษย์ทำได้ การเคลื่อนที่หรือการทำงานของร่างกายไม่ได้มีแค่กระดูกเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนเท่านั้น แต่กล้ามเนื้อก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ในการทำงานของร่างกายมนุษย์จริง ร่างกายมีทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อที่แข็งแรงสามารถช่วยลดการทำงานที่หนักหน่วงของกระดูกหรือข้อต่างๆได้

วิธีการที่มีการพัฒนาใหม่นี้ ช่วยทำให้อวัยวะเทียมในอนาคตมีการเคลื่อนไหวที่ไหลลื่นมีประสิทธิภาพจนไม่เห็นความแตกต่างจากอวัยวะจริง หรืออาจทำให้ดีกว่าของจริงก็ได้!!!

https://news.nationalgeographic.com/2018/05/robotic-living-muscle-tissue-science/

Researchers test ‘biohybrid robots’ that merge living tissue with machines

.

Leave a Reply