สิ่งที่พูดให้ได้ยินมีเพียงน้อยนิด แต่มีสิ่งที่คิดและไม่บอกอีกมาก

Tip of the iceberg แปลว่า “ปลายของภูเขาน้ำแข็ง” เป็นสำนวนในภาษาอังกฤษซึ่งเปรียบเทียบว่า สิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของความจริง หรือหมายถึงมีปัญหาใหญ่ที่มองไม่เห็นอีกมากมายที่ซ่อนเร้นอยู่

ปลายของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่มาให้เห็นเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของภูเขาน้ำแข็งทั้งลูก ด้านล่างยังมีส่วนของภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาซึ่งไม่ลอยขึ้นมาให้เห็นข้างบน

ลองดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้ เช่น

The Internet is huge. What you can find through search engines is just the tip of the iceberg. อินเตอร์เน็ตมีอะไรอีกมาก อะไรที่คุณสามารถหาพบผ่านเครื่องมือค้นหาเป็นเพียงปลายของภูเขาน้ำแข็ง

The problems that we see today with global warming are just the tip of the iceberg. There are numerous disasters waiting to happen. ปัญหาโลกร้อนที่ได้เห็นในวันนี้เป็นเพียงปลายของภูเขาน้ำแข็ง ยังมีหายนะอีกนานัปการรอให้เกิดขึ้น

Leave a Reply