การติชมแนะนำทำให้เกิดการพัฒนา

“We all need people who will give us feedback. That’s how we improve.” เราต้องการผู้คนซึ่งจะติชมแนะนำกลับมา นั่นทำให้เรารู้ว่าจะพัฒนาขึ้นได้อย่างไร

โคดคำพูดประโยคนี้กลายเป็นคำพูดอมตะซึ่งเป็นคำแนะนำจาก บิล เกตส์ อดีตเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกผู้ใจบุญและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์

TED Talk ในปี 2013 บิล เกตส์ พูดถึงเรื่อง Feedback หรือการติชมแนะนำว่าเป็นประโยชน์ต่องานทุกอย่างที่ทำ และได้ยกตัวอย่างงานด้านการสอนของครูที่สามารถพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นด้วยการประเมินจากนักเรียน และเพื่อนร่วมงานที่เป็นครูด้วยกัน

เขาได้ยกตัวอย่างวิธีการสอนในเซียงไฮ้ประเทศจีน ซึ่งมีสถิติเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก

ในเซียงไฮ้ประเทศจีน กุญแจแห่งความสำเร็จ คือ การช่วยเหลือให้ครูมีการพัฒนาคุณภาพการสอนที่ดีขึ้น

พวกเขาหาวิธีที่จะให้โอกาสครูหนุ่มสาวใหม่ๆได้ดูการทำงานของ Master Teachers หรือครูซึ่งผ่านการประเมินระดับสูง มีการศึกษาแบบกลุ่มทุกสัปดาห์ เอาครูมาอยู่รวมกันแล้วพูดเกี่ยวกับการทำงาน มีการมอบหมายให้ครูแต่ละคนสังเกตการณ์การทำงานของเพื่อนร่วมงาน พร้อมกับการแสดงความคิดเห็นติชมแนะนำระหว่างกัน

การติชมแนะนำเป็นประโยชน์อย่างที่ บิล เกตส์ พูดถึงจริงๆ แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่สนใจจะพัฒนาหรือมีวาระซ่อนเร้นอย่างอื่น เขาอาจไม่สนใจและตั้งข้อรังเกียจฟีดแบคด้วย

 

 

 

Leave a Reply