มีเพียงหนทางเดียวที่หลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ได้: ไม่ทำอะไร ไม่พูดอะไร ไม่เป็นอะไร

อาริสโตเติล นักปรัชญากรีกโบราณที่ยิ่งใหญ่ของโลกให้คำแนะนำเป็นแนวเสียดสีเพื่อบอกว่า…การวิจารณ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
.
พูดไว้เมื่อ 322 ปีก่อนคริสตการ ผ่านมาแล้วนานมากกว่าสองพันปียังเป็นจริงในปัจจุบัน!!!
.

Leave a Reply