ไปรษณีย์ในอดีตมีบริการรับส่งเด็ก คิดค่าบริการเหมือนพัสดุทั่วไป

เมื่อประมาณหนึ่งร้อยปีก่อน ประเทศอเมริกามีบริการรับส่งเด็กทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย

ถ้าเด็กมีน้ำหนักและขนาดไม่เกินมาตรฐานพัสดุ คิดค่าส่งประมาณ 15 เซ็นต์ หรือประมาณ 5 บาท พ่อแม่ที่มีปัญหาดูแลลูกในบางช่วงเวลาสามารถใช้บริการนี้ในการส่งลูกไปอยู่กับญาติพี่น้องได้

แม้ว่าระบบการจัดส่งในปัจจุบันจะพัฒนาไปมาก แต่ยังไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเหลือเชื่อแบบนี้!!!

https://brightside.me/wonder-people/10-dangerous-things-that-used-to-be-normal-in-the-past-389660/

Leave a Reply