ในสมัยก่อนบอกกันว่าดีดีทีปลอดภัยกินได้ด้วย แต่พอใช้กันมากๆถึงรู้ว่ามีโทษ ทำให้สัตว์สูญพันธุ์ เป็นสาเหตุของมะเร็ง จากที่เคยเชื่อว่ากินได้ วันนี้เอาไว้ใช้ฆ่าตัวตาย

DDT เป็นหนึ่งในเรื่องน่าตกใจมากจากความไม่รู้ของคนในอดีต

ในสมัยก่อนยังไม่มีใครรู้ถึงพิษภัยของยาฆ่าแมลง DDT มีการสาธิตเพื่อไม่ให้ประชาชนกลัวโดยฉีดเข้าใส่เด็กๆ รัฐบาลของอเมริกาออกมารับรองว่ามันไม่ใช่ยาพิษ แต่ปลอดภัยจนคนกินได้ด้วย

ดีดีที คิดค้นได้ตั้งแต่ปี 1874 แต่นักวิทยาศาสตร์ทราบว่ามีคุณสมบัติในการกำจัดแมลงในปี 1939 แล้วก็ได้รับความนิยมกันมาก ใช้ควบคุมโรคมาลาเรียและไข้รากสาดใหญ่ และนิยมใช้สำหรับการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชสำหรับการเกษตร

ครั้งแรกที่มีรายงานถึงผลกระทบของดีดีที มีขึ้นในปี 1962 พบว่ามันกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดตายจนถึงขั้นสูญพันธุ์ และมีการศึกษาผลกระทบต่อมนุษย์ว่าเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

แม้จะมีผลการวิจัยถึงอันตรายออกมาแล้ว แต่ดีดีทียังมีการใช้ต่อเนื่องมาอีกเป็นสิบปี มันมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมากจนไม่สามารถถอนตัวจากดีดีทีได้ง่ายๆ

ในที่สุด พอถึงปี 1972 ก็มีกฎหมายห้ามใช้ดีดีทีในอเมริกา และห้ามใช้ทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2001

เมื่อก่อนบอกว่าดีดีทีกินได้ไม่อันตราย ในยุคหลังมีคนที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยการดื่มดีดีที!!!

นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ในอดีตที่เอามาใช้กันโดยไม่มีใครรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในยุคนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากมาย วันนี้บอกว่าดีเพราะอยากขายได้มากๆ แต่ในอนาคตอาจพบว่าสินค้าเหล่านั้นกลายเป็นภัยร้ายที่ไม่รู้ตัวก็ได้!!!

https://en.wikipedia.org/wiki/DDT

.

 

Leave a Reply