สีแดง คือ ประเทศที่เป็นเผด็จการในปัจจุบัน สีเหลือง คือ ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย สีเขียว คือ ประเทศที่มีประชาธิปไตยบางส่วน

ลิงค์น่าสนใจ มีข้อมูลประเทศไทยด้วย

https://planetrulers.com/current-dictators/

ตามรายงานบอกว่าทั่วโลกมีอยู่ 49 ประเทศที่จัดว่ามีการปกครองแบบเผด็จการ แยกตามทวีปได้ตามนี้ คือ

-แอฟริกา 19 ประเทศ

-ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 12 ประเทศ

-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 ประเทศ

-ยูเรเซีย 7 ประเทศ

-อเมริกา 2 ประเทศ

-ยุโรป 1 ประเทศ

หลายประเทศที่มีการเลือกตั้ง แต่เห็นว่าเป็นการเลือกตั้งจอมปลอมก็ยังจัดเป็นเผด็จการ

ลองกดเข้าไปดูตามลิงค์ สีเหลืองหมายถึงประชาธิปไตย สีเขียวหมายถึงประชาธิปไตยบางส่วน สีแดงหมายถึงเผด็จการ มีรายชื่อผู้นำเผด็จการของแต่ละประเทศด้วย

https://planetrulers.com/current-dictators/

 

Leave a Reply