ก๊าซเรือนกระจกปล่อยมาจากหลายด้าน ไฟฟ้า เกษตร โรงงาน คมนาคม ก่อสร้าง บิล เกตส์ แนะนำให้คิดแบบภาพรวม โลกต้องการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่นำมาเรียบเรียงในโพสต์นี้ มาจาก gatesnotes, The blog of Bill Gates ผู้ก่อตั้งและอดีตนายใหญ่ไมโครซอฟท์ วันนี้ไม่ได้เล่นบทนักธุรกิจแล้ว แต่เป็นนักอนุรักษ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมคนสำคัญของโลก นอกจากเก่งแล้วยังมีเงินเข้ามาสนับสนุนในการแก้ปัญหาโลกร้อนจำนวนมาก

บิล เกตส์ พูดถึงปัญหาที่เป็นที่มาของก๊าซเรือนกระจก และแนะนำเรื่องการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแก้ปัญหา พอสรุปได้ตามนี้ คือ ….

หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม การทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดลงเป็นเรื่องยาก พวกเราอยู่ในหนทางที่ทำให้โลกเราร้อนขึ้น

เราได้ยินเรื่องราวความก้าวหน้าของต้นทุนที่ลดต่ำลงของพลังงานทดแทนในการสร้างพลังงานไฟฟ้า แต่ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องเดียวที่ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

ก๊าซเรือนกระจกมีสาเหตุมาจากส่วนต่างๆ ดังนี้ คือ ไฟฟ้า 25%, การเกษตร 24%, การผลิต 21%, การคมนาคม 14%, การก่อสร้าง 6%, อื่นๆ 10%

เราต้องการนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันทำให้งานวิจัยและพัฒนาจากห้องแลป ถูกนำมาใช้ในสนามจริงในวงกว้าง

ไฟฟ้าที่มีสัดส่วนการสร้างก๊าซเรือนกระจก 25% วันนี้พลังงานลมและโซลาร์มีราคาต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ในภาคของไฟฟ้าต้องช่วยกันหาทางทำให้ระบบกักเก็บพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หาแหล่งพลังงานที่ไม่มีมลพิษอื่นๆเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้มีพลังงานไว้ใช้เพียงพอ

ภาคการผลิตหรือโรงงานมีสัดส่วนการสร้างก๊าซเรือนกระจก 21% มันเกี่ยวข้องกับของใช้ทุกอย่างที่เราซื้อหามา เช่น เฟอร์นิเจอร์ เตียง รถ ฯลฯ  ขบวนการผลิตที่ต้องใช้พลังงานได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกมามากมาย เราต้องหาทางเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต

การคมนาคมมีสัดส่วนการสร้างก๊าซเรือนกระจก 14% คนส่วนใหญ่จะคิดถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลก่อน และมันก็เป็นสัดส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆ แต่ยังมีการคมนาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่าง คือ รถไฟ เรือ เครื่องบิน เราต้องหาทางทำให้การคมนาคมทุกรูปแบบมีค่าการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

การเกษตรซึ่งรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ มีสัดส่วนการสร้างก๊าซเรือนกระจก 24% ในภาคส่วนนี้ผู้คนมักจะไม่ค่อยคิดถึงแต่ที่จริงมันคือสัดส่วนขนาดใหญ่ของปัญหา นับเฉพาะวัวมันได้ปล่อยก๊าซมีเทนที่กลายเป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก ดังนั้นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอย่าง เนื้อเทียม อาจมีบทบาทสำคัญในภาคส่วนนี้

การก่อสร้าง มีสัดส่วนการสร้างก๊าซเรือนกระจก 6% เราต้องช่วยกันหาทางคิดค้นขบวนการก่อสร้างที่แตกต่างออกไปจากเดิม ทำให้การใช้พลังงานลดลง ลดการสร้างมลพิษลงเรื่อยๆจนกลายเป็นศูนย์ หนทางที่จะทำให้สำเร็จได้ต้องอาศัยการคิดค้นนวัตกรรมในการก่อนสร้างทุกๆส่วน

โดยรวมแล้ว มันจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก ไม่ใช่แค่ว่าต้องคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเท่านั้น แต่เราจำเป็นต้องปรับเอาเทคโนโลยีที่คิดค้นได้มาใช้งานในระดับที่ใหญ่มากๆ

บิล เกตส์ กล่าวปิดท้ายว่า “จากประสบการณ์ของผม นวัตกรรมสามารถทำเรื่องมหัศจรรย์ได้”

.

https://www.gatesnotes.com/Energy/My-plan-for-fighting-climate-change?WT.mc_id=20181102145600_EnergyClimateChangePlan_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=59062567

.

Leave a Reply