ภาพสะท้อนชีวิตผู้คน อดีตและปัจจุบัน เคยเปลี่ยนมาก่อนและจะเปลี่ยนอีกมาก เทคโนโลยีทำให้โลก ดีขึ้น ถูกลง เร็วขึ้น

ภาพชีวิตผู้คนบนรถไฟในอดีตและปัจจุบันทั้งสองภาพนี้ สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ชัดเจนมาก

การรับข้อมูลและการสื่อสารในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันมาก เทคโนโลยีทำให้ข้อมูลเข้าถึงอย่างทันที มีราคาถูกลง และคุณภาพดีขึ้น เข้าถึงใครก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้

แต่ก็มีผู้คนบางส่วนยังคิดถึงวันเก่าๆ อาจบ่นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง

ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ โลกจะยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และจะเปลี่ยนอย่างพลิกโฉมมากเป็นพิเศษในยุคนี้

ถ้าเปิดใจรับอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่ามันกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น….

 

https://www.diamandis.com/abundance-digital-tb?utm_campaign=Tech%20Blog&utm_campaign=Tech%20Blog&utm_campaign=Tech%20Blog&utm_source=hs_email&utm_source=hs_email&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_medium=email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz—IoADEfGf_1Q2wME-thhW7dzBfh7HqKFc6e_wWdszQna1r907Ej6jIIkk38P-k485ozy4&_hsenc=p2ANqtz-9xseFRmN3masS16ezl8jsz6nDUWrMUrOxDYJiRJAlIafr5esVgUj-5FpI5YiunNjdToZLL&utm_content=67763929&_hsenc=p2ANqtz-9-kl-XqZiZ3KWcC02htdq_PcmLWI6ptUCy2I-5u9wb0G4yI8mLt8kRJiUI5q6N8_ur3XIrxsAXtODJHKRPh1qygIfVOw&_hsmi=67763929

.

Leave a Reply