คนไทย1%ถือครองความมั่งคั่ง66.9% คนไทย5%ถือครองความมั่งคั่ง79.9% คนไทย10%ถือครองความมั่งคั่ง85.7% ไทยแชมป์โลก รวยกระจุกจนกระจาย

กราฟนี้เป็นผลการวิจัยความมั่งคั่งของประชากรในประเทศต่างๆทั่วโลกประจำปี 2018 จัดทำโดยเครดิตสวีตรีเสิร์ช

จากทุกประเทศที่เครดิตสวีตทำการสำรวจในปี 2018 มีเพียง 4 ประเทศในโลกที่ประชากร 1% ของประเทศนั้น ถือครองความมั่งคั่งของทั้งประเทศเกินกว่าครึ่ง

กราฟสีเขียวแสดงให้เห็นว่าประชากรไทยจำนวน 1% ถือครองทรัพย์สินของประเทศไทย 66.9%

กราฟสีแดงแสดงให้เห็นว่าประชากรไทยจำนวน 5% ถือครองทรัพย์สินของประเทศไทย 79.9%

กราฟสีน้ำเงินแสดงให้เห็นว่าประชากรไทย 10% ถือครองทรัพย์สินของประเทศไทย 85.7%

ประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ของประเทศแต่เป็นรองไทย คือ รัสเซีย อินเดีย ตุรกี

 

รัสเซีย คนส่วนน้อยที่ถือครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ของประเทศมีอัตราส่วนดังนี้

-1% ถือครองทรัพย์สินของประเทศรัสเซีย 57.1%

-5% ถือครองทรัพย์สินของประเทศรัสเซีย 73.7%

-10% ถือครองทรัพย์สินของประเทศรัสเซีย 81.8%

 

อินเดีย คนส่วนน้อยที่ถือครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ของประเทศมีอัตราส่วนดังนี้

-1% ถือครองทรัพย์สินของประเทศอินเดีย 51.5%

-5% ถือครองทรัพย์สินของประเทศอินเดีย 68.6%

-10% ถือครองทรัพย์สินของประเทศอินเดีย 77.4%

 

ตุรกี คนส่วนน้อยที่ถือครองทรัพย์สินส่วนใหญ่มีอัตราส่วนดังนี้

-1% ถือครองทรัพย์สินของประเทศตุรกี 54.4%

-5% ถือครองทรัพย์สินของประเทศตุรกี 72.3%

-10% ถือครองทรัพย์สินของประเทศตุรกี 81.2%

 

สรุปแล้วประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเรื่องความเหลื่อมล้ำ คนรวย 10% หรือประมาณ 7 ล้านคน เอาความมั่งคั่งของทั้งประเทศไป 85.7% แล้วปล่อยให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่เพียง 14.3% ให้คนไทยที่เหลืออยู่ประมาณ 63 ล้านคนไปแบ่งกัน

คนรวยคนจนที่มีความแตกต่างกันจนไทยเป็นแชมป์โลก เพราะอะไร?

เรามีคนไทยเพียง 10% ที่มีคุณภาพใช่ไหม? หรือว่ามีคนมาคอยเอาเปรียบคนจนอยู่ร่ำไป?

ใครรู้คำตอบช่วยบอกที!!!!!

https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=777FDF0E-E060-F608-52DAF97E062CC35B

 

Leave a Reply