แบตเตอรี่แรงโน้มถ่วง+พลังงานจลน์ กักเก็บพลังงาน 35 MWh จ่ายไฟ 5MW ต้นทุนต่ำกว่าแบตฯลิเธียมมากกว่า 50% ยกอิฐชาร์จไฟจากพลังงานราคาถูก

Energy Vault บริษัทสตาร์ทอัพสวิส คิดไอเดียใหม่เพื่อใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงานที่มีต้นทุนต่ำกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมากกว่า 50%

แนวคิดนี้ได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ใช้แรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ของน้ำเพื่อจ่ายออกมาเป็นพลังงาน

ใช้หลักการฟิสิกส์เรื่องแรงโน้มถ่วงและพลังงานจลน์ แต่แทนที่จะใช้น้ำก็เปลี่ยนมาเป็นอิฐ แล้วควบคุมการทำงานด้วยซอฟท์แวร์ที่วางระบบเอาไว้ ซึ่งมีต้นทุนการสร้างต่ำมาก

ในช่วงกลางวันที่มีพลังงานโซลาร์ต้นทุนถูก หรือช่วงที่มีพลังงานสะอาดรูปแบบอื่นๆมากมาย ก็จะอาศัยพลังงานราคาถูกจ่ายให้พลังงานไฟฟ้ากับเครน 6 ตัวช่วยยกอิฐเพื่อก่อขึ้นเป็นหอคอยเรียงเป็นอิฐหลายชั้นที่สูงมาก มันเปรียบเสมือนระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนต่ำ

ในช่วงเวลากลางคืน หรือช่วงที่ไฟฟ้ามีราคาแพงก็สามารถเอาไฟฟ้าจากระบบของ Energy Vault ไปใช้ทดแทนได้

เครน 6 ตัว มีสายชักรอกขึ้นลงเป็นคู่ การเอาอิฐจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทำได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงและกลายเป็นพลังงานจลน์ที่ใช้ไปปั่นมอเตอร์เครื่องปั่นไฟเพื่อจ่ายเข้าไปในโครงข่ายไฟฟ้า

ระบบควบคุมการทำงานด้วยเซนเซอร์และซอฟท์แวร์ที่ออกแบบมาอย่างดี การจัดเรียงอิฐทำได้ตรงตามตำแหน่งไม่ผิดพลาด

ระบบนี้มีความยืดหยุ่นแล้วแต่สถานที่ สามารถกักเก็บพลังงานได้ระหว่าง 10 – 35 MWh และมีพลังงานที่จ่ายออกมาระหว่าง 2 – 5MW

ถือว่าเป็นระบบที่กักเก็บพลังงานได้ยาวนาน และสามารถเอาพลังงานมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

หอคอยนี้ ไม่ใช่แหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด การชาร์จไฟให้หอคอยนี้ก็คือการยกอิฐขึ้นที่สูงซึ่งยังต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานอื่น มันเหมาะที่จะใช้ควบคู่กับพลังงานโซลาร์หรือพลังงานลม

โรงไฟฟ้าในช่วงกลางวันสามารถใช้พลังงานแสงแดดหรือลมจ่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า พลังงานที่มีเกินความต้องการของผู้คนและมีต้นทุนถูกก็เอาไปชาร์จไฟให้หอคอยแรงโน้มถ่วงได้ด้วย

ส่วนช่วงกลางคืนที่พลังงานโซลาร์ไม่ทำงาน หรือพลังงานลมมีไม่เพียงพอ ก็ใช้พลังงานจากหอคอยแรงโน้มถ่วงจ่ายเข้าไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าได้

ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้น เจ้าหอคอยนี้ก็ไม่ได้ต่างจากระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แต่แทนที่จะเป็นใช้วัสดุอะไร เจ้าหอคอยนี้อาศัยแรงโน้มถ่วงเป็นแหล่งพลังงาน

วัสดุที่ใช้ในการสร้างพลังงานรูปแบบใหม่นี้ ไม่มีขยะพิษตกค้างหลังหมดสภาพการใช้งาน มีการประเมินว่าเป็นระบบที่มีอายุการใช้งานนานกว่าสามสิบปี

https://energyvault.ch/

 

Leave a Reply