แรงดึงดูดโลก แหล่งพลังงานธรรมชาติ ย้ายอิฐลงต่ำส่งพลังงานให้เครื่องปั่นไฟ

พลังงานน้ำจากเขื่อน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ผู้คนคุ้นเคยดีอยู่แล้ว แต่วันนี้ Energy Vault สตาร์ทอัพสวิสมีไอเดียที่แตกต่างด้วยการสร้างพลังงานจาก แรงดึงดูดโลก

แรงดึงดูดโลก เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีใช้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน ใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ เป็นระบบการสร้างพลังงานที่มีต้นทุนต่ำ

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำให้แรงดึงดูดโลกกลายเป็นพลังงานไฟฟ้า คือ อิฐ แครน เครื่องปั่นไฟ เซนเซอร์ และซอฟท์แวร์สำหรับการควบคุมการทำงาน

หลักการทำงานง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพเหลือล้น อิฐที่เรียงอยู่ติดกันหลายชั้นหลายแถว ทำการเคลื่อนย้ายไปมาเพื่อสร้างเป็นพลังงาน ทำวนเวียนไปมาอยู่ตลอดเวลา ควบคุมด้วยซอฟท์แวร์

พลังงานที่ได้จากแรงโน้มถ่วงโลกในการลำเลียงอิฐลงที่ต่ำทุกครั้ง จะเอาไปปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าและทำให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าจ่ายไปตามโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชน

แนวคิดนี้มีหลักการเดียวกับพลังงานน้ำที่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ แต่วิธีการนี้ใช้อิฐแทนน้ำ เป็นหลักการวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงโน้มถ่วงและพลังงานจลน์

Energy Vault บริษัทสตาร์ทอัพเจ้าของไอเดียพลังงานจากแรงดึงดูดโลก ประเมินว่าระบบมาตรฐานสามารถกักเก็บกระแสไฟฟ้าได้ 4 เมกะวัตต์ / 35 MWh มีต้นทุนค่าพลังงานอยู่ระหว่าง $200 – $250 per kilowatt-hour ระบบมีอายุการใช้งานระหว่าง 30-40 ปี

ขณะนี้ Energy Vault มีสัญญาลงมือสร้างจริงในอินเดียกับ Tata Energy โดยโครงการนำร่องจะเริ่มในปี 2019

พลังงานจากแรงดึงดูดโลก ไม่มีข้อจำกัดเรื่องช่วงเวลาในการใช้งาน หากนำมาใช้ร่วมกับพลังงานสะอาดอื่นๆที่มีข้อจำกัด จะช่วยเติมเต็มให้การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบมีเสถียรภาพและยังคงมีต้นทุนต่ำ

ในกรณีของโรงไฟฟ้าพลังงานโซลาร์ ในช่วงกลางคืนที่ไม่มีแดดและสร้างพลังงานไฟฟ้าไม่ได้ นอกจากการใช้แบตเตอรี่แล้ว ยังสามารถใช้ระบบของ Energy Vault เข้ามาช่วยทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าได้ด้วย

เทคโนโลยีใหม่นี้ อาจทำให้แนวคิดการใช้พลังงานสะอาด 100% ของมนุษย์ในยุคนี้กลายเป็นเรื่องจริง!!!

.

https://arstechnica.com/science/2018/11/battery-idea-hydroelectric-pumped-storage-but-with-bricks/?utm_campaign=Abundance%20Insider&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=67959382&_hsenc=p2ANqtz–19ST89Gt5Knga9o2BAKAso-DerBn9u-9FRhm4ZUDEo9LPyTsltSR1

https://energyvault.ch/

 

Leave a Reply