แฮกเกอร์สายขาว ทำเงิน$500,000ต่อปี จ้างนักล่าบั๊กค้นหาช่องโหว่โปรแกรม เทสล่าจ่าย$1,000-$15,000เมื่อพบปัญหา เพนตากอน สหรัฐฯตั้งรางวัลให้นักแฮก

แฮกเกอร์ฟรีแลนซ์สามารถทำเงินได้ถึงปีละ $500,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 16.5 ล้านบาท หรือเดือนละ 1.38 ล้านบาท

บริษัทใหญ่อย่าง Tesla และ IJet จ่ายเงินให้นักแฮก $1,000 – $15,000 สำหรับค่าจ้างการค้นหาปัญหาในระบบ ความมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละประเด็น Mastercard จ่ายให้มากถึง $3,000

ในเดือนตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา กระทรวงความมั่นคงสหรัฐฯให้รางวัลสำหรับการแฮกเพนตากอน มีสัญญากับบริษัทรับจ้างแฮก Bugcrowd และ HackerOne

Bugcrowd เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2012 ได้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับแฮกเกอร์เพื่อการไล่ล่าหาช่องโหว่โปรแกรมต่างๆของบริษัทที่ต้องการทดสอบ

การทำงานของแฮกเกอร์สายขาว จะทำเป็นสัญญากับบริษัทแต่ละแห่งอย่างชัดเจน จำนวนเงินที่ตกลงจ่ายระหว่างกันขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของปัญหา

Bugcrowd หนึ่งในบริษัทรับจ้างแฮกชื่อดังรายงานว่า เมื่อปีที่แล้วได้เงินค่าจ้างจากบริษัทเทคฮาร์ดแวร์แห่งหนึ่งสำหรับการค้นพบบั๊กตัวหนึ่ง $113,000

มีรายงานว่าธุรกิจรับจ้างแฮกมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 37% ในปี 2018

นักแฮกเกอร์สายขาวที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน ครึ่งหนึ่งเป็นการทำงานแบบเต็มเวลา แฮกเกอร์ระดับสูง 50 อันดับแรก มีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ $145,000 หรือ 4.8 ล้านบาท

94% ของนักแฮกที่ทำงานอยู่กับ Bugcrowd มีอายุระหว่าง 18-44 ปี มีบางคนที่ยังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หนึ่งในสี่ของนักแฮกเกอร์ไม่ได้จบปริญญา

ในขณะที่งานจำนวนมากกำลังจะหายไป มันก็มีงานใหม่แปลกๆเกิดขึ้นมา!!!

https://www.cnbc.com/2018/12/12/freelance-hackers-get-paid-to-test-the-defenses-of-firms-like-tesla.html

.

Leave a Reply