ปักกิ่งใช้AIสแกนหน้าผู้เช่าบ้านคนจน ใครเช่าช่วงถูกตัดสิทธิ์เช่าบ้านถูก5ปี ชุมชนปลอดภัย กีดกันคนแปลกหน้า AIช่วยเฝ้าดูความผิดปกติคนสูงอายุ

ปักกิ่งเอาระบบจดจำใบหน้ามากำจัดพวกละเมิดสิทธิ์การเช่าบ้านสาธารณะที่มีไว้สำหรับผู้มีรายได้น้อย

ระบบไฮเทคล็อคอัจฉริยะเป็นเครื่องมือใหม่ของรัฐบาลจีนในการจับตาดูความประพฤติพลเมือง

ระบบนี้ช่วยกีดกันผู้ไม่มีสิทธิ์มาอยู่ในบ้านเช่าราคาถูกของรัฐบาล ป้องกันไม่ให้มีการเช่าช่วงอย่างผิดกฎหมาย ช่วยเพิ่มระบบความปลอดภัยในชุมชน

ในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีน มีโครงการบ้านสาธารณะสำหรับคนจนที่มีการติดตั้งระบบจดจำใบหน้าแล้ว 47 โครงการ ได้ทำการสแกนหน้าของผู้เช่าและครอบครัวไปแล้วมากกว่า 100,000 คน และมีแผนจะสแกนหน้าผู้เช่าให้ได้ 120,000 รายภายในเดือนมิถุนายน 2019

ข้อมูลใบหน้าของผู้เช่าและครอบครัวในบ้านเช่าราคาถูกของรัฐจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล หากมีคนแปลกหน้าพยายามเข้ามาในบ้าน ระบบจะเปรียบเทียบหน้ากับฐานข้อมูลและปฏิเสธไม่ให้เข้าบ้าน

ระบบจดจำใบหน้า ยังแยกแยะอายุของคนอยู่อาศัยได้ด้วย รู้ว่าใครอยู่เพียงลำพัง ถ้าคนสูงอายุไม่ออกหรือเข้าบ้านของตัวเองตามกำหนดเวลาที่เคยเข้าออกเป็นประจำ ระบบก็จะแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลเข้าไปตรวจสอบได้ทันที

นับถึงเดือนมีนาคม 2018 ในปักกิ่งมีบ้านเช่าสาธารณะ 76 โครงการ รวม 100,000 ยูนิท สำรองเอาไว้ให้ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำเท่านั้น

ราคาบ้านในปักกิ่งถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าเช่ารายเดือนโดยเฉลี่ยของแฟลตในปักกิ่งมีราคาประมาณ 5,000 หยวน (23,800 บาท) ในขณะที่บ้านสาธารณะของรัฐคิดค่าเช่าแต่ละเดือนต่ำกว่า 2,000 หยวน (9,520 บาท)

ระบบจดจำใบหน้าที่ติดตั้งใหม่นี้ สามารถช่วยจัดการปัญหาการเช่าช่วงอย่างผิดกฎหมายได้ ครอบครัวที่ทำการเช่าช่วงอย่างผิดกฎหมายจะถูกบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ National Credit System เป็นระบบเครดิตที่บันทึกความประพฤติของพลเมือง และจะไม่มีสิทธิ์ได้เช่าบ้านราคาถูกของรัฐนาน 5 ปี

ก่อนหน้านี้ ทางการจีนได้นำระบบจดจำใบหน้าด้วย AI ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมพลเมืองจีนหลายเรื่องแล้ว เช่น การประจานและลงโทษคนไม่ใช้ทางม้าลาย ข้ามทางม้าลายขณะห้ามข้าม

มีสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในปักกิ่งติดตั้งระบบจดจำใบหน้าไว้กับเครื่องจ่ายกระดาษทิชชู่สำหรับห้องน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการใช้กระดาษทิชชู่มากเกินไป

ข่าวเรื่องการใช้ระบบจดจำใบหน้าของ AI ในประเทศจีนคงมีออกมาอีกอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมแย่ๆของคนที่ชอบแหกกฎไม่เคารพกฎหมายคงมีน้อยลงเรื่อยๆ

https://www.scmp.com/tech/innovation/article/2179819/beijing-turns-facial-recognition-combat-public-housing-abuses

 

Leave a Reply