Smart Highwayถนนในยุครถไร้คนขับ โซลาร์ เซนเซอร์ ซอฟท์แวร์ ปลอดภัย จีนอาจมีถนนอัจฉริยะแห่งแรกในโลก

ยานยนต์ไฟฟ้าและรถออโตโนมัสที่ไร้คนขับเป็นอนาคตการเดินทางของโลกอย่างไม่ต้องสงสัย ขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้น

ถ้าถนนเป็น Smart Highway จะยิ่งช่วยทำให้ยานยนต์แห่งอนาคตทำงานมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น และมีหลายประเทศที่ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง เริ่มเตรียมพร้อมกันแล้ว

ยานยนต์แห่งอนาคตเป็น EV ที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า มีระบบขับเคลื่อนได้เองแบบอัตโนมัติ มีเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อตรวจจับสิ่งรอบข้างได้ สามารถสื่อสารกับโลกรอบข้างด้วยอินเตอร์เน็ต เปรียบเสมือนเป็นคอมพิวเตอร์ติดล้อ หากใช้งานอยู่บนถนนอัจฉริยะจะช่วยทำให้มีระบบการทำงานที่สมบูรณ์แบบ

Smart Highway ทางหลวงอัจฉริยะ ถนนอัจฉริยะ ตอนนี้ยังไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอนว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง ตัวอย่างของคุณสมบัติของถนนอัจฉริยะ เช่น

-ติดตั้งโซลาร์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า

-มีเทคโนโลยีที่รวบรวมเชื่อมต่อสื่อสารกับระบบขนส่ง

-จ่ายไฟให้กับยานยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งอยู่บนถนนได้

-จ่ายไฟสำหรับไฟข้างถนน และพื้นที่ข้างเคียงที่ต้องการใช้ไฟฟ้า

-ถนนมีระบบเชื่อมต่อกับรถออโตโนมัส

-มีเซนเซอร์เชื่อมต่อกันเพื่อทำให้เห็นโครงสร้างโดยรวม สามารถตรวจสอบการทำงานในระบบได้

ถนนอัจฉริยะนอกจากการใช้งานหลักเพื่อเป็นถนนสำหรับการเดินทางแล้ว ยังมีประโยชน์เพิ่มเติมอย่างอื่นอีก เช่น เป็นแหล่งพลังงานของประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการด้านการขนส่ง มีข้อมูลเรียลไทม์ ช่วยทำให้มีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น คนเดินถนนปลอดภัยขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ตัวอย่างของโครงการถนนอัจฉริยะที่มีการสร้างแล้ว เช่น

ในเดือนตุลาคม 2014 ประเทศเนเธอร์แลนด์สร้าง SolaRoad เป็นโครงการนำร่อง มีทางรถจักรยานยาว 70 เมตร ปีแรกที่เริ่มทดลองใช้ สร้างพลังงานไฟฟ้าได้ 10,000 kWh ตอนนี้กำลังสร้างใหม่อีกหลายโครงการ เริ่มมีการทดลองสร้างและใช้ในพื้นที่ซึ่งมีจราจรหนาแน่น แต่เป็นโครงการที่เน้นเรื่องการเป็นแหล่งพลังงานเป็นหลัก ยังไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอย่างเต็มรูปแบบ

เดือนกันยายน 2016 ในเมืองแซนด์พ้อยท์ ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา มีการสร้าง Solar Roadways ทำให้ไฟข้างถนนได้ใช้พลังงานจากโซลาร์ที่มาจากถนน ขณะนี้มีการพัฒนาโครงการแบบเดียวกันในที่อื่นๆอีกหลายแห่ง เช่น Missouri, Georgia

เดือนธันวาคม 2016 ฝรั่งเศสเปิดถนนโซลาร์ยาว 1 กิโลเมตร จ่ายไฟได้ 409 kWh ต่อวัน แต่ตอนสร้างตั้งเป้าไว้สูงถึง 17,963 kWh ต่อวัน

โดยรวมแล้ว แนวคิดการสร้างถนนอัจฉริยะในประเทศต่างๆ ยังเดินหน้าไปได้ไม่ไกลนัก ปัญหาหลักๆมาจาก ต้นทุน ความพร้อมทางเทคโนโลยี ขบวนการที่ซับซ้อนทางกฎหมาย

มีการคาดการณ์ว่า ประเทศที่จะมีระบบถนนอัจฉริยะที่สมบูรณ์ก่อนใครๆ อยู่ในประเทศจีน

เดือนธันวาคม 2017 มีถนนโซลาร์ที่ใหญ่ที่สุดติดตั้งทางตะวันออกของเขตมณฑลซานตง อยู่ในพื้นที่ 5,875 ตารางเมตร มีการติดตั้งแผ่นโซลาร์บางๆบนถนนคอนกรีต

จีนมีแผนการสร้างถนนอัจฉริยะยาว 161 กิโลเมตรทางตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียง มีระบบรวมที่เชื่อมต่อด้านความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนรถออโตโนมัส จับสัญญาณเชื่อมต่อกันด้วยเซนเซอร์ รถมีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ ถนนติดตั้งโซลาร์จ่ายไฟให้รถได้

จีนมีความพร้อมทุกด้านในการสร้างถนนอัจฉริยะ!

จีนมียานยนต์ไฟฟ้าใช้มากที่สุด และจะมีรถไร้คนขับมากที่สุดด้วย

จีนมีความพร้อมทางเทคโนโลยี รัฐบาลสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อความปลอดภัญของประชาชน

จีนมีโรงงานใหญ่ที่สามารถผลิตและสร้างอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นครบถ้วน

จีนมีความต้องการใช้พลังงานมากที่สุดในโลก และถนนอาจกลายเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในอนาคต ทดแทนโรงไฟฟ้าต่างๆได้

โดยภาพรวมแล้ว มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า จีนจะเป็นประเทศแรกของโลกที่มีถนนอัจฉริยะอย่างแท้จริง มีระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอัจฉริยะทุกด้านที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ต่อไปในอนาคต จะได้เห็นจีนไปสร้างถนนอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบให้กับประเทศต่างๆด้วย เหมือนกับหลายๆประเทศในโลกที่กำลังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหลายอย่างจากจีนในปัจจุบัน

Why the world’s first smart highway will most likely be in China

.

Leave a Reply