วัดโคไดจิ ญี่ปุ่น สร้างหุ่นเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งความเมตตาดึงหนุ่มสาวเข้าวัด หุ่นยนต์AIจากมหาวิทยาลัยในโอซาก้า พระเจ้าสร้างคน หรือคนสร้างพระเจ้า?

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 วัดโบราณอายุ 400 ปีในญี่ปุ่น วัดโคไดจิ ในเกียวโต ได้เผยโฉมหุ่น Android Kannon Mindar ต่อสาธารณะ เป็นงานที่ทางวัดร่วมมือกับมหาลัย ฮิโรชิ อิชิกุโระ ในโอซาก้า ใช้เงินทุนสร้าง 909,090 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า 28 ล้านบาท

ถือว่าเป็นวัดแรกในโลกที่นำหุ่นยนต์ AI มาใช้ในวงการศาสนา เป็นการรวมจิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน

หุ่นยนต์ AI ที่วัดโคไดจิร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นสร้างขึ้นนี้เป็นเทพแห่งความเมตตา หรือเจ้าแม่กวนอิมที่คนในเอเชียที่นับถือศาสนาพุทธคุ้นเคยกันดี

หุ่นแอนดรอยด์เจ้าแม่กวนอิมสามารถสวดมนต์ เทศนาทางพุทธศาสนาได้

นับว่าเป็นเรื่องช็อคมากที่จุดเริ่มต้นในการสร้างมาจากทางวัดที่ได้ติดต่อกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มาช่วยสร้างหุ่นแอนดรอยด์

หุ่นเจ้าแม่กวนอิมได้ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถเทศนา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่สำคัญและเป็นที่นิยมในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

ภาษาที่ใช้เป็นภาษาญี่ปุ่น แต่สามารถแปลเป็นภาษาจีนและอังกฤษ

ตาซ้ายของหุ่นแอนดรอยด์มีกล้องติดตั้งอยู่ และสามารถขยับ หัว แขน และลำตัวได้

ทางวัดคิดว่า แนวทางนี้จะช่วยทำให้ศาสนาพุทธเผยแผ่ไปได้กว้างไกลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่

AI กำลังเข้ามามีบทบาทในศาสนา และเป็นเรื่องแปลกอีกอย่างที่ได้เห็นจากประเทศญี่ปุ่น

ทางสำนักข่าว Mashable ซึ่งเสนอข่าวนี้มีความเห็นที่เป็นคำถามที่น่าคิดว่า…

“พระเจ้าสร้างคน หรือคนสร้างพระเจ้า?”

https://sea.mashable.com/culture/2515/japan-just-created-possibly-the-worlds-first-android-deity-a

.

.

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3

.

 

Leave a Reply