ทางเลือกใหม่ตรวจปัสสาวะวินิจฉัยโรค ตรวจเองแล้วส่งข้อมูลให้หมอผ่านแอป ผลที่ได้ไม่ต่างจากตรวจที่โรงพยาบาล

การรักษาพยาบาลที่ต้องตรวจปัสสาวะ เช่น ตรวจการตั้งครรภ์ ไตวาย เบาหวาน หรือการติดเชื้อต่างๆ ฯลฯ ตามระบบเดิมต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล มีค่าใช้จ่ายแพง ใช้เวลามาก บางครั้งต้องรอผลนาน

ความไม่สะดวกทำให้คนไข้หลีกเลี่ยงการตรวจและเป็นผลทำให้ไม่มีโอกาสพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้การรักษาพยาบาลยากลำบากขึ้น

ในสหราชอาณาจักรปัจจุบัน มีคนไข้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเพียง 40% ยอมไปพบแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะประจำปีตามคำเตือนของแพทย์ ส่วนในอเมริกาอัตราส่วนยิ่งน้อยลงไปอีกเหลือเพียง 30%

ไม่มีข้อมูลว่าประเทศไทยมีคนไข้ไปตรวจปัสสาวะประจำปีตามคำเตือนของแพทย์กี่เปอร์เซ็นต์ แต่คงน้อยกว่าทั้งของอังกฤษและอเมริกาแน่ๆ

ตอนนี้มีสตาร์ทอัพ Healthy.io เสนอทางเลือกใหม่ที่ ง่ายกว่า ประหยัดกว่า รวดเร็วกว่า และได้ผลดีเหมือนไปตรวจเองที่โรงพยาบาล

คนไข้สามารถตรวจปัสสาวะเองที่บ้าน โดยใช้ Dip.io เป็นอุปกรณ์ช่วย ใช่ร่วมกับมือถือที่มีแอปของ Healthy.io

เริ่มจากปัสสาวะลงในภาชนะ แล้วเอาแท่งอุปกรณ์จุ่มลงไปในปัสสาวะซึ่งจะมีผลการตรวจแสดงให้เห็นทันที หลังจากนั้นสามารถใช้มือถือสแกนผลด้วยกล้อง

สรุปแล้วหมอจะได้รับผลการตรวจเหมือนกับคนไข้ไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง

แท่งที่จุ่มลงในปัสสาวะของ Healthy.io มีดัชนีชี้ 10 ตัว ที่ชี้ให้เห็นถึง เชื้อโรค การติดเชื้อ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์

การแสดงผลที่ออกมาเป็นสีต่างๆ มีแอปที่ใช้ Machine Learning หรือ AI ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของสี มันมีรายละเอียดว่ากล้องที่ใช้ถ่ายเป็นกล้องชนิดไหน สภาพแสงเป็นอย่างไร อุณหภูมิรอบข้าง ฯลฯ ตัวแท่งเครื่องมือที่จุ่มไปมีคำแนะนำให้จุ่มนาน 2 วินาทีหรือนานกว่า ตัวแอปทำการวิเคราะห์ผลได้ทันที

มีการรับรองเครื่องมือนี้จาก FDA ในอเมริกา เป็นระบบที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำเท่ากับผลการตรวจในห้องแลปของโรงพยาบาลที่ทำกันแบบมืออาชีพ

เทคโนโลยีมันช่วยมาพลิกโฉมโลก ช่วยตรวจโรค และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกดีขึ้น ต้องขอบคุณเจ้า AI และเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น!!!

https://healthy.io/

https://www.technologyreview.com/s/613413/a-medical-app-uses-your-smartphones-camera-to-carry-out-lab-tests-at-home/

Leave a Reply