ATMในเนเธอร์แลนด์ช่วยตามหาเด็กหาย เริ่มก่อน300เครื่อง ถ้าดีติดตั้งทั่วประเทศ สนามบิน ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยว

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2019 เอทีเอ็มในเนเธอร์แลน์เริ่มติดตั้งระบบแจ้งเตือนประชาชนให้ช่วยกันให้ข้อมูลการพบเห็นเด็กหาย

ช่วงแรกติดตั้ง 300 เครื่องบริเวณ สนามบิน ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หากแนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ จะมีการขยายพื้นที่ให้กระจายทั่วประเทศ

เนเธอร์แลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้ระบบนี้กับเครื่องเอทีเอ็มที่มีภาพของเด็กหายแสดงให้ดูระหว่างการใช้เครื่องเอทีเอ็ม

เครื่องเอทีเอ็มยังมีแคมเปญพิเศษที่ชวนให้ประชาชนร่วมโครงการรับการแจ้งเตือนข่าวเข้าไปในโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเมื่อมีเหตุการณ์เด็กหายด้วย

โครงการดีๆแบบนี้ต้องช่วยกันสนับสนุน ธนาคารในประเทศไทยน่าจะเอาระบบนี้มาใช้บ้าง!!!

https://www.theverge.com/2019/5/28/18642672/netherlands-atm-missing-children-amber-alerts-dutch

 

Leave a Reply