3D Printer พิมพ์เนื้อเยื่อมนุษย์ในอวกาศ สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ พิมพ์ได้เสถียรกว่า เริ่มทดลองแล้ว ส่งขึ้นไปกับจรวดSpaceX

เครื่องพิมพ์สามมิติที่เป็น Bioprinter มีใช้กันหลายปีแล้ว แต่การสร้างเนื้อเยื่อบนโลกมีปัญหาเรื่องแรงโน้มถ่วง

โดยปกติเนื้อเยื่อที่พิมพ์ขึ้นมาจะยุบตัวสลายได้ง่ายจากน้ำหนักของตัวมันเอง เพราะแรงดึงดูดโลก

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า หากพิมพ์ หัวใจ ปอด หรือเนื้อเยื่อมนุษย์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติในอวกาศ จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า เพราะในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงต่ำ เนื้อเยื่อสามารถคงรูปได้ มีความเสถียรสูงกว่า ระบบการเพราะเลี้ยงเซลล์ทำได้ดีกว่าบนโลก

ในอนาคตอีกไม่ไกล นักวิทยาศาสตร์จะสามารถสร้างเนื้อเยื่อที่มีคุณภาพดีต่อการเอามาเปลี่ยนถ่ายให้มนุษย์ พิมพ์กันในอวกาศแล้วส่งกลับมาบนโลก แก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะที่จำนวนผู้บริจาคมีน้อยกว่าจำนวนคนที่กำลังรอรับบริจาค

ในวันนี้มีคนตายน้อยลง อวัยวะหายากขึ้น และเมื่อเข้าสู่ยุครถไร้คนขับก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ เพราะจะหาคนตายที่เกิดจากอุบัติเหตุได้น้อยลง อวัยวะมนุษย์สภาพดีที่ยังใช้การได้ จะยิ่งหาได้ลำบากขึ้น

เดือนกรกฎาคม 2019 BFF หรือ 3D BioFabrication Facility มีกำหนดส่งขึ้นไปในอวกาศแล้ว โดยส่งไปกับจรวดคาร์โกของ SpaceX จะทำการทดลองสร้างเนื้อเยื่อมนุษย์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติในสถานีอวกาศ เอาไปพิมพ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงเพื่อเพิ่มความมีเสถียรภาพของเนื้อเยื่อ

เรื่องที่เคยเป็นแค่จินตนาการเหลือจะเชื่อได้ มันใกล้ความจริงมากขึ้นทุกที!!!

https://www.space.com/3d-printing-human-tissue-in-space.html?utm_campaign=Abundance%20Insider&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=74386660&_hsenc=p2ANqtz-_TXIDKtMVhpfNj4OunxPeFxieew1bJovSjQIIVuqGn-de56R20xyLmQ8RG6dkeCdFj-N6Md9TZ178XoitYhBXlzd7KXg&_hsmi=74386661

 

Leave a Reply