อาชีพในฝันที่เด็กส่วนใหญ่อยากเป็น เลือกยูทูปเบอร์มากกว่านักบินอวกาศ

บริษัทผู้ผลิตของเล่นดัง Lego ทำการสำรวจ เด็ก 3,000 คน อายุระหว่าง 8 -12 ปี และพ่อแม่ที่มีลูกอายุระหว่าง 5 – 12 ปี 326 คน จากประเทศ อเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน

ผลการสำรวจพบว่าเมื่อพวกเขาโตขึ้น เด็กเหล่านี้อยากเป็นยูทูปเบอร์มากกว่าเป็นนักบินอวกาศ โดยมีตัวเลขมากกว่า 3 เท่าตัว

แต่ถ้าวิเคราะห์เจาะลึกเป็นประเทศ ผลการสำรวจจะแตกต่างกัน โดยเด็กในประเทศจีนมากกว่าครึ่งบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นนักบินอวกาศ

ในขณะที่เด็กในอเมริกาและสหราชอาณาจักรเทคะแนนให้กับอาชีพยูทูปเบอร์สูงมาก

อาชีพที่เด็กๆในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอยากเป็นมากที่สุด

  1. วลอกเกอร์/ยูทูปเบอร์
  2. ครู
  3. นักกีฬาอาชีพ
  4. นักดนตรี
  5. นักบินอวกาศ

อาชีพที่เด็กๆในจีนอยากเป็นมากที่สุด

  1. นักบินอวกาศ
  2. ครู
  3. นักดนตรี
  4. นักกีฬาอาชีพ
  5. วลอกเกอร์/ยูทูปเบอร์

อาชีพที่เด็กๆในโลกตะวันตกและจีนอยากเป็นที่อยู่ใน 5 อันดับแรก แม้จะได้อันดับแตกต่างกัน แต่ก็ยังอยู่ใน 5 อันดับแรกเหมือนกัน

อันดับ 1 แตกต่างกัน แต่ ครู นักกีฬา นักดนตรี เป็นอาชีพที่มีเด็กจำนวนมากอยากเป็นเหมือนๆกัน

ในปี 2017 มีการสำรวจเด็ก 1,000 คนในอเมริกาโดย Fatherly พบว่าอาชีพที่เด็กส่วนใหญ่อยากเป็นเมื่อโตขึ้น คือ แพทย์ สัตวแพทย์ วิศวกร ตำรวจ ครู

ผบการสำรวจในปี 2017 และ 2019 แตกต่างกันมาก เหลือแต่อาชีพ ครู ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กยังติดอยู่ใน 5 อันดับแรกจากการสำรวจต่างช่วงเวลากัน

https://www.cnbc.com/2019/07/19/more-children-dream-of-being-youtubers-than-astronauts-lego-says.html

 

Leave a Reply