อาหารทะเลที่ใช้เนื้อเติบโตจากเซลล์ ทางเลือกใหม่ของคนกินอาหารทะเล เริ่มต้นทำจริง กำลังพัฒนาหานายทุน อนาคตโลก โรงงานเพาะอาหารทะเล

แหล่งอาหารทะเลที่คนทั่วโลกใช้บริโภคอยู่ในปัจจุบันได้มาจาก การจับในทะเล หรือเพาะเลี้ยงในฟาร์ม

แต่อีก 3-4 ปีจากวันนี้ น่าจะได้เห็นทางเลือกใหม่ของการกินอาหารทะเล โดยกินเนื้อที่ได้มาจากการเพาะเซลล์ของมัน

ตามข้อมูลพบว่า วันนี้ทั่วโลกมีมากกว่า 25 บริษัทที่กำลังทดลองเพาะเนื้อสัตว์ในห้องแลป แต่มี 6 บริษัทที่กำลังสร้างอาหารทะเลจากเซลล์

การเพาะเซลล์จากเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของใหม่ มีการทำมานานแล้ว เทคนิคที่ใช้เรียกว่า Cellular Agriculture เนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีการทดลองทำอยู่ในปัจจุบัน เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ นม ไข่ขาว ฯลฯ

การเพาะเนื้อสัตว์ทะเล เริ่มด้วยการตัดก้อนเนื้อเล็กๆจากกล้ามเนื้อ นำมาแยกชนิดของเซลล์ แล้วไปเพาะต่อกับสารละลายธาตุอาหารที่ทำให้มันเติบโตได้

มีบริษัทสตาร์ทอัพ 2-3 แห่ง เริ่มทำเนื้อปลาทะเลบางอย่างมาให้ลองชิมกันแล้ว เนื้อปลาชิ้นเล็กๆไม่กี่ชิ้น มีต้นทุนการเพาะเลี้ยงหลายหมื่นบาท ผู้ที่ได้ชิมคือนักลงทุนที่จะออกทุนให้สตาร์ทอัพได้พัฒนาต่อ

BlueNalu จาก San Diego, California เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพเพียงไม่กี่แห่งที่กำลังทำโครงการนี้อยู่ ปี 2019 เป็นจุดเริ่มต้น ได้ทุนตั้งบริษัทเริ่มแรก 4.5 ล้านดอลลาร์ ผู้ให้ทุนหลัก คือ New Crop Capital และมีผู้สนใจร่วมลงทุนจากทั่วโลกอีก 25 ราย เช่น ฮ่องกง สหราชอาณาจักร อิสราเอล ลักเซมเบิร์ก ฯลฯ

สตาร์ทอัพอื่นๆที่กำลังเพาะเนื้อปลาทะเลจากเซลล์ และมีการระดมทุนก่อตั้งบริษัทไปแล้วก่อนหน้านี้ เช่น

-Wild Type ระดมทุนได้ 3.5 ล้านดอลลาร์

-Finless Foods ระดมทุนได้ 3.5 ล้านดอลลาร์ เอาไปเพาะ Bluefin Tuna

สตาร์ทอัพส่วนใหญ่มีโอกาสล้มเหลวมากกว่าสำเร็จ แต่ถ้าสำเร็จแล้วไปต่อได้ ก็สามารถโตได้เหมือนไร้ขีดจำกัด

การเรียกระดมทุนของสตาร์ทอัพหลายแห่ง มักจะมีหลายรอบ เช่น Seed Round Funding, Series A, Series B

สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ไปต่อไม่ได้ จบลงที่ Seed Round เพราะไม่มีข้อมูลที่พิสูจน์หรือความก้าวหน้าที่ชัดเจนให้นักลงทุนในระดับต่อไปได้เห็นและกล้าลงทุนด้วย

สตาร์ทอัพ เพาะเนื้ออาหารทะเลจากเซลล์ทุกแห่งที่มีอยู่ในวันนี้ ยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ต้องฝันฝ่าให้สำเร็จ

ถ้าพิจารณาจากวิสัยทัศน์ที่วางไว้ มันฟังดูดีมากเลย กินอาหารทะเลจากเนื้อที่เพาะในโรงงานช่วยทำให้ ไม่ต้องฆ่าสัตว์ สัตว์ทะเลหายากไม่สูญพันธุ์ ผู้คนมีอาหารทะเลกินมากขึ้น ไม่ต้องลำบากไปจับปลาในทะเล ช่วยลดการทำประมงผิดกฎหมาย ฯลฯ

แต่ถ้าทำราคาให้แข่งขันกับปลาที่จับจากทะเลหรือเพาะเลี้ยงในฟาร์มไม่ได้ สตาร์ทอัพเหล่านี้ก็คงไปต่อไม่ได้

ถ้าราคาแพง โอกาสเติบโตของอาหารทะเลที่ผลิตจากเซลล์ คงเป็นไปไม่ได้…..

https://www.cell.ag/cellular-aquaculture-company-bluenalu-to-change-seafood/

https://www.cell.ag/cellular-agriculture-future-of-food/

.

Leave a Reply