แผนที่สมองแสดงการไหลเวียนของเลือด กำลัง อ่านอะไร ฟังอะไร มีความแตกต่าง อนาคต อาจก้าวหน้าจนรู้ว่ากำลังคิดอะไร รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหา การอ่าน การเขียน

มีหนังวิทยาศาสตร์โลกอนาคตหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงการตรวจจับความคิดของคนแล้วรู้ว่าคนๆนั้นกำลังคิดอะไร สายลับฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ยอมพูด หรืออาชญากร ไม่สามารถปิดบังความจริงได้

จินตนาการก้าวไกลที่เห็นในหนัง วันนี้มีจุดเริ่มต้นให้เห็นแล้ว!

นักวิจัยจาก UC Berkeley ได้สร้างภาพแผนที่สามมิติของสมองผู้อาสาสมัคร เพื่อศึกษาปฏิกิริยาโต้ตอบกับ “คำ” ที่ได้ยินหรือได้อ่าน

ทำการวิเคราะห์จากการไหลเวียนของเลือดในสมองที่มีความแตกต่างกันเมื่อได้รับข้อมูลที่แตกต่างกัน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบริเวณของสมองส่วนไหน หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ภาพ 3D ที่ได้จากการสแกนสมองแบบ MRI จำนวนมาก ถูกนำไปสร้างแผนที่สมอง เพื่อดูความสัมพันธ์ว่า เวลาได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน สมองมีการไหลเวียนบริเวณไหน อย่างไร สมองของผู้ที่ถูกทดลองแต่ละคน มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง มีอะไรที่มีตัวร่วมเหมือนกัน

การทดลองคราวนี้พบว่า ศัพท์ทางสังคมบางคำ เช่น “สามี” “พ่อ” “ลูกสาว” เมื่อวิเคราะห์แผนที่สมองของผู้เข้าทดลองแต่ละคน จะมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้ยินหรือได้อ่านคำนั้นๆ

การค้นพบเกี่ยวกับระบบประสาทเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่อง Augmenting หรือ ส่วนขยาย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาหรือเข้าใจสมองของมนุษย์มากขึ้น

ความสามารถในการสร้างแผนที่สมองเมื่อได้รับข้อมูลจากกิจกรรมที่แตกต่างกัน ในความหมายของ Augmentation มันหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Brain-Computer Interface เหมือนสิ่งที่ Neuralink ของอีลอน มัสก์ นำมาเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ เป็นการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ ช่วยอัพเกรดคนให้เก่งเหมือนคอมพิวเตอร์ได้

ในมุมมองของแพทย์หรือนักบำบัด ผลการวิจัยที่ได้จากการประมวลผลการทำงานของสมองที่มีความแตกต่างกัน สามารถนำไปพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาการอ่านหรือการพูดได้

ในด้านกฎหมาย หรือการค้นหาความจริง ในอนาคตคงโกหกกันไม่ได้ แค่ถามแล้วดูปฏิกิริยาแผนที่สมองก็รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร?

โกงไม๊? เอาแหวนมาจากไหน? นาฬิกาเป็นของใคร? ยืมเพื่อนมาจริงหรือ???????

https://www.technologyreview.com/f/614191/a-map-of-the-brain-could-help-to-guess-what-youre-reading/

https://www.jneurosci.org/content/early/2019/08/16/JNEUROSCI.0675-19.2019

Leave a Reply