5G ประเทศไทย ปี 2020 เริ่มใช้งานจริง จะเร็วกว่า 4G 10-20 เท่า

วันที่ 18-09-2019 ได้ทดลอง 5G ของ true ที่ ทรู ดิจิทัลพาร์ค ทดลองสองครั้ง

เวลา 09.35 น.  DOWNLOAD 1,259 Mbps, UPLOAD 47.9 Mbps

เวลา 09.36 น.  DOWNLOAD 1,107 Mbps, UPLOAD 51.1 Mbps

4G ในปัจจุบัน download ได้ 300 Mbps

ตามเป้าหมายแล้ว 5G ในประเทศไทย จะเร็วกว่า 4G ระหว่าง 10-20 เท่า

ปี 2020 ประเทศไทยน่าจะมี 5G ใช้จริง ใครจะซื้อมือถือเครื่องใหม่ เลือกอย่างที่รองรับ 5G ไว้ก่อนดีกว่า

มือถือที่รองรับ 5G และมีการนำมาทดลองใช้ให้ดู คือ Huawei Mate 20X, Oppo Reno และ Vivo Nex3

Leave a Reply