ดาวเทียมจีนตรวจจับสิ่งแวดล้อมโลก สิ่งแวดล้อมอวกาศ ควบคุมภัยพิบัติ จีนยุคเปลี่ยนโฉม เป็นผู้พิทักษ์โลก

วันที่ 25-09-2019 จีนส่งดาวเทียม Yunhai-1 02 ขึ้นสู่วงโคจรโลก

ภารกิจหลักเพื่อตรวจจับ ชั้นบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางทะเล และสภาพแวดล้อมของอวกาศ และใช้เป็นหน่วยควบคุมภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนโลก รวมถึงการทดลองต่างๆทางวิทยาศาสตร์

เรากำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากโลกตะวันตกอย่างอเมริกา มาเป็นยุคของโลกตะวันออกอย่างจีนแล้ว!!!

จีนมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มเปลี่ยนโฉมเป็นประเทศที่ห่วงใยต่อส่งแวดล้อมโลกอย่างจริงจัง

http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/25/c_138420383_2.htm

 

Leave a Reply