Southeast Asia, Internet Economy สิบปีที่ผ่านมา เติบโตแบบพลิกโฉมหน้า สิบปีข้างหน้า มีเรื่องมหัศจรรย์อีกมาก

Google, Temasek, Bain & Company ร่วมมือกันทำโครงการวิจัย e-Conomy SEA รายงานผลการวิจัยช่วงต้นเดือนตุลาคม 2019 มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ Internet Economy ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Southeast Asia ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ติมอร์-เลสเต อินโนนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

สามารถดาวน์โหลดผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้จากลิ้งค์ที่แนบมา https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2019/

เราจะนำเนื้อหาโดยสรุปแยกเป็นประเด็นที่น่าสนใจ มานำเสนออย่างต่อเนื่อง

โดยภาพรวมแล้ว โมบายอินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยน Southeast Asia ไปแล้วแบบพลิกโฉม

เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว 4 ใน 5 ของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่จำกัดมาก แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นภูมิภาคที่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในโลก

มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 360 ล้านคนในภูมิภาคนี้ และ 90% เป็นการเชื่อมต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

อินเตอร์เน็ตถูกใช้เป็นช่องทางสำหรับ

-สื่อสารกับ ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน

-สร้างความบันเทิงให้ตัวเอง

-ใช้เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และทำให้ตัวเองมีประสิทธิผลมากขึ้น

-มีการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น

-ใช้วางแผนการเดินทางมากขึ้น

-ใช้สั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น

กิจกรรมดังกล่าวที่มีการทำผ่านอินเตอร์เน็ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดขึ้นทุกวัน วันละหลายล้านครั้ง ทั้งภูมิภาค

ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อน มันจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้ไม่ออกเลย

สำหรับข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ว่า

 

-ปี 2015 มีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 38 ล้านคน แต่ปี 2019 ตัวเลขเพิ่มเป็น 47 ล้านคน

 

-เศรษฐกิจ e-Commerce ไทย

2015 = 900 ล้านบาท

2019 = 5,000 ล้านบาท

2025 = 18,000 ล้านบาท

 

-เศรษฐกิจ Online Travel ไทย

2015 = 3,900 ล้านบาท

2019 = 7,000 ล้านบาท

2025 = 20,000 ล้านบาท

 

-เศรษฐกิจ Online Media ไทย

2015 = 800 ล้านบาท

2019 = 3,000 ล้านบาท

2025 = 70,000 ล้านบาท

 

-เศรษฐกิจ Ride Hailing ไทย

2015 = 400 ล้านบาท

2019 = 1,000 ล้านบาท

2025 = 5,000 ล้านบาท

 

(ตัวเลขของปี 2019 และ 2025 เป็นตัวเลขประมาณการ)

พวกเราคนไทย ลองถามตัวเองก็ได้ว่า ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปมากแค่ไหน เรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไร?!?

อีกสิบปีข้างหน้าจากนี้ จะยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมมากไปจากนี้อีก และรับรองได้ว่ามีเรื่องน่าแปลกใจสุดมหัศจรรย์รออยู่ในอนาคตอย่างแน่นอน……

 

Leave a Reply