โลกอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบแก้ไข Climate Change จะฆ่าพวกเราทุกคน นักวิทยาศาสตร์ 11,000 คน 150 ประเทศ ออกหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันอังคารที่ 5-11-2019 นักวิทยาศาสตร์ 11,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลก ได้ลงชื่อร่วมกันและออกหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการว่า…

“โลกกำลังเผชิญกับภาวะฉุกเฉินสภาพภูมิอากาศ”

การประกาศครั้งนี้มีอยู่ในวรสาร BioScience นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ออกมาคาดการณ์ให้เห็นถึงสภาพเลวร้ายที่จะเกิดขึ้น

วิกฤติสภาพภูมิอากาศ มาเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ประเมินเอาไว้ มันมีผลต่อระบบนิเวศ และเป็นภัยต่อชะตากรรมของมนุษยชาติ

ที่จริงไม่ใช่ครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนเรื่องนี้ มีการเตือนอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปีแล้ว แต่ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหรือลดปัญหา ยังมีอยู่น้อยมาก

มีสิ่งที่ต้องทำอย่างจริงจัง 6 เรื่อง คือ พลังงาน มลพิษ ธรรมชาติ อาหาร เศรษฐกิจ และ ประชากร

พลังงานฟอสซิ่ลควรถูกทดแทนด้วยพลังงานหมุนเวียน แหล่งพลังงานที่สะอาดกว่าช่วยปกป้องมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การบริโภคอาหารที่ใช้พืชที่ปลูกบนดิน และลดการกินเนื้อสัตว์ เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุน

ถึงเวลาที่ต้องมีการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศของโลกอย่างจริงจัง

แม้ว่าโลกจะอยู่ในภาวะวิกฤติ แต่เราก็ยังไม่ถึงคราวสิ้นหวัง

นักวิทยาศาสตร์เป่าประกาศเรื่องปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกมาอย่างต่อเนื่องมานาน วันนี้มีคนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กๆในโรงเรียนออกมาร่วมมือร่วมใจสไตร์ค์ มีคดีฟ้องร้องเรื่องการถูกฆ่าจากมลพิษอยู่ในศาลทั่วโลก

การเคลื่อนไหวของประชาชนระดับรากหญ้าที่กำลังเรียกร้องในหลายๆประเทศ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเห็นได้ชัดเจนว่าธุรกิจต่างๆกำลังตอบสนองการเรียกร้องเหล่านี้

ถึงเวลาที่ต้องหันมาสนใจอย่างจริงจัง มันเป็นปัญหาที่จะถูกส่งต่อถึงคนรุ่นหลัง มันเป็นภาวะฉุกเฉินของโลกที่ทุกคนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน!!!

https://www.cnbc.com/2019/11/06/scientists-across-globe-warn-planet-is-facing-a-climate-emergency.html

https://futurism.com/the-byte/11k-scientists-please-panic-climate-change-kill-us

https://www.sciencealert.com/a-monumental-alliance-of-world-scientists-declare-a-climate-emergency

 

Leave a Reply