ยุคเปลี่ยนผ่านของโลกจากม้าสู่รถยนต์ จากปี 1900 ผ่านไป 20 ปี ไม่มีใครใช้ม้า ม้าที่เลิกใช้ถูกนำมาขายในร้านขายเนื้อ วันนี้กำลังใกล้หมดยุครถยนต์ใช้น้ำมัน

ม้าถูกใช้เป็นพาหนะของมนุษย์มานานนับพันปี ได้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้รถยนต์ในช่วงปี 1900 ผ่านไปไม่ถึง 20 ปี ไม่มีใครใช้ม้า เปลี่ยนมาใช้รถยนต์กันหมด

ภาพด้านขวาเป็นร้านขายเนื้อม้าแห่งแรกในปี 1917 ที่เปิดในแมนฮัตตัน นิวยอร์ค ม้าที่ผู้คนเลิกใช้เป็นยานพาหนะที่มีเหลืออยู่มากมาย ถูกชำแหละแล้วนำออกขายเป็นเนื้อม้า เป็นอาหารของคน และบางส่วนถูกใช้เป็นอาหารสัตว์

ปี 2019 ในหลายประเทศ ยอดขายรถยนต์ใช้น้ำมันแบบเก่าได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และมีสัญญาณชัดเจนว่ายอดขายรถ ICE จะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ได้เตรียมรับมือการเปลี่ยนผ่านเอาไว้แล้ว

มีความเป็นได้สูงมากที่นับตั้งแต่ปี 2025 รถยนต์ใช้น้ำมันแบบเก่าจะมีสภาพเหมือนม้าที่ไม่มีใครต้องการใช้อีกต่อไป มันจะถูกแทนที่ด้วยรถอีวีที่ใช้พลังงานสะอาด และไม่ต้องใช้น้ำมัน

รถใช้น้ำมันแบบเก่าอาจต้องถูกทิ้งล้าง หรือถูกนำมาดัดแปลงเป็นรถอีวี!!!

 

Posted in EV

Leave a Reply