AI รู้ว่าคนไข้รายไหน จะตายหรือรอด ทำนายอนาคตคนไข้ได้ล่วงหน้าหนึ่งปี มันเรียนรู้จากคนไข้ที่มีปัญหาสี่แสนคน คนสร้าง AI ยังไม่รู้ว่ามันทำได้อย่างไร

Artificial Intelligence สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าของคนได้ว่า มีโอกาสรอดหรือตายภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า โดยทำการตรวจเช็คหัวใจ

โครงการนี้เริ่มจากการสอนให้ AI ศึกษาข้อมูล Electrocardiogram หรือ ECG ซึ่งเป็นผลจากข้อมูลภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1.77 ล้านครั้ง ของคนไข้เกือบ 400,000 คน เป็นข้อมูลที่มีทั้งคำถามและคำตอบเรียบร้อยแล้ว

AI สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ แบบที่นักวิจัยทำกัน มันรู้ว่า ECG ที่มีผลแบบไหน มีโอกาสเสี่ยงที่จะตายภายในปีหน้าบ้าง

มันเอาข้อมูลจากคนไข้เก่า 400,000 คน มาสร้างรูปแบบความเสี่ยงที่ตรวจวัดจากตัวแปรต่างๆ แล้วให้คะแนนออกมาเป็นตัวเลขแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่ได้คะแนนต่ำที่ตายภายในหนึ่งปี และกลุ่มคนที่ได้คะแนนสูงที่มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้

สรุปแล้วก็คือ การใช้ข้อมูลเก่าที่มีประวัติถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาสร้างรูปแบบเพื่อหาคำตอบให้กับข้อมูลใหม่ที่ไม่รู้ผลมาก่อน

ผลการทดลองที่เอา AI ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วมาทดลองใช้จริง ได้ผลดีอย่างน่าตกใจ ดีกว่าการคาดเดาของหมอด้วยวิธีการแบบเก่า

ผลการวิจัยครั้งนี้จะมีการนำเสนอที่ American Heart Association’s Scientific Sessions ใน Dallas วันที่ 16-11-2019

นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลอง รู้ว่าการคาดการณ์ของ AI ทำได้ถูกต้องแม่นยำ แต่ปัญหามีอยู่ว่า นักวิจัยยังไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ AI สามารถรู้คำตอบได้ ไม่รู้ว่ามันพิจารณาหาข้อสรุปจากอะไร?

ผลการวิจัยคราวนี้ ทำให้หมอต้องย้อนกลับไปดูว่า…

มีอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญและได้มองข้ามไปบ้าง?

มีอะไรที่หมอเคยคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีความหมาย แต่ AI รู้ว่ามีความหมายบ้าง?

สรุปโดยรวมในตอนนี้ คือ หมอยังไม่มีไอเดียว่า AI รู้ได้อย่างไร?

https://www.newscientist.com/article/2222907-ai-can-predict-if-youll-die-soon-but-weve-no-idea-how-it-works/

https://futurism.com/neoscope/ai-knows-when-youll-die-how

Leave a Reply