Elon Musk ใช้เทคโนโลยี AI รักษาโรค แก้ปัญหาคนเป็น ออทิสติก โรคจิตเภท ใส่ AI Brain Chips เข้าไปในสมองคน เชื่อมปัญญามนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันอังคารที่ 12-11-2019 Elon Musk ให้สัมภาษณ์เป็นพอดแคสต์กับ Lex Fridman พูดถึงความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาของ Neuralink ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาร่วมก่อตั้งในปี 2016

อีลอน มัสก์ เชื่อว่า AI Brain Chips จะสามารถแก้ปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสมองมนุษย์ เขาบอกว่า Neuralink จะเข้ามารักษา โรคจิตเภท และ ออทิสติก

Schizophrenia หรือ โรคจิตเภท เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติของความคิด ทำให้ผู้ป่วยมีการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริง มีผลเสียต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การดูแลตัวเอง การใช้ชีวิตในสังคม

Autistic หรือ Autism Spectrum Disorders คนทั่วไปเรียกว่า ออทิสติก คือ ภาวะระบบประสาททำงานซับซ้อน มีปัญหาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม พัฒนาการทางภาษา และทักษะการสื่อสารด้อยกว่าคนปกติ ผู้ป่วยออทิสติกมักมีพฤติกรรมทำอะไรเหมือนเดิมซ้ำ ๆ เช่น โยนของไปมา สะบัดมือซ้ำ ๆ หรือชอบพูดเลียนแบบ อาการอาจรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้

ในคนที่มีความจำเสื่อม หรือคนสูงอายุที่จำอะไรไม่ค่อยได้ Neuralink เชื่อว่าสามารถช่วยทำให้จำอะไรกลับมาได้อีก

ก่อนหน้านี้ อีลอน มัสก์ เคยพูดให้ฟังว่า Neuralink สามารถช่วยรักษาคนที่เป็นโรค Alzheimer ซึ่งเป็นอาการความเสื่อมถอยของการทำงานสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ และ Parkinson ที่เป็นอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ มีอาการสั่น เคลื่อนไหวช้า กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ไม่ยืดหยุ่น

โครงการนี้มีการทดลองกับหนูและลิงแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงขออนุมัติกับทางการเพื่อทดลองกับคน คาดว่ากลางปี 2020 จะได้เห็นการทดลองกับคนจริง มีผู้อาสาสมัครที่เป็นคนจริงประกาศตัวยอมเป็นหนูทดลองแล้ว

อีลอน มัสก์ ไม่ได้ตั้งใจสร้าง Neuralink ขึ้นมาเพื่อรักษาโรคหรือแก้ปัญหาในสมองของคนเท่านั้น แต่ยังมีความตั้งใจที่จะอัพเกรดมนุษย์ปกติให้ทำงานเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี Artificial Intelligence

ถ้าโครงการนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์จริง ปัญหาความเสื่อมถอยของสมองมนุษย์ที่เกิดในคนที่มีอายุมากขึ้นหรือจากโรคภัย ก็จะหมดไป หรือมีปัญหาน้อยลง

คนปกติที่ไม่มีปัญหาอะไรในสมอง ถ้าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้จริง ต่อไปก็จะเป็นสมองที่มีข้อมูลไม่จำกัด เอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีจิตวิญญาณของมนุษย์ที่รู้จักผิดชอบชั่วดี

เรากำลังเข้าใกล้ยุคที่ “ปัญญามนุษย์เชื่อมต่อกับปัญญาประดิษฐ์”

https://www.entrepreneur.com/article/342393?fbclid=IwAR1P6g5cdVCtjvioURaEDpqqY3mgURD9qn9nMD0DWSA2iUxVShsD2hzhuDg

 

Leave a Reply