โมเลกุล คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ใช้เป็นสารเคลือบ รถ หน้าต่าง เสื้อผ้า กักเก็บพลังงานโซลาร์ได้นานเป็นสิบปี ดีกว่าแบตเตอรี่ทุกชนิดที่มีในปัจจุบัน

Kasper Moth-Poulsen นักวิทยาศาสตร์เจ้าของโครงการ Solar Energy Project ได้รับรางวัล Arnbergska Prize จาก Royal Swedish Academy of Sciences ในเดือนพฤษภาคม 2019

เขาเป็นศาสตราจารย์จากภาควิชาเคมี และวิศวะเคมี จาก Chalmers University of Technology โกเธนเบิร์ก สวีเดน มีรายงานทางวิชาการถึงการค้นพบสารที่เอาไว้เคลือบวัสดุต่างๆ เช่น รถ หน้าต่าง เสื้อผ้า ฯลฯ ซึ่งจะทำให้วัสดุนั้นทำหน้าที่เหมือนกับแผงโซลาร์และแบตเตอรี่ที่กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ได้

สามามารถกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ แล้วปล่อยออกมาเป็นพลังงานความร้อนเมื่อต้องการ

โดยผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า สามารถกักเก็บพลังงานเอาไว้กับสารเคลือบนานหลายสิบปี การให้พลังงานมีความเสถียรมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไออนทั่วไปที่มีอยู่ในตลาดวันนี้ 5-10 ปี

ระบบทำงานได้โดยเริ่มจากการใช้โมเลกุลเหลวของ คาร์บอน ไฮโดรเจน และ ไนโตรเจน เมื่อโดนแสงอาทิตย์กระทบเข้ามา มันสามารถดึงพลังงานของแสงอาทิตย์เก็บมันเอาไว้ เมื่อมีการเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการกระตุ้น มันจะปล่อยความร้อนออกมา

การวิจัยนี้ ใช้เวลาไปแล้วเกือบสิบปี ใช้เงินไปแล้วเกือบ 2.5 ล้านดอลลาร์

แนวคิดที่วางไว้ คือ การทำเป็นสารที่เอาไว้เคลือบกับวัสดุหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ของที่อยู่ในบ้าน ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ หรือแม้แต่เสื้อผ้า

พลังงานที่กักเก็บเอาไว้ สามารถควบคุมให้ปล่อยออกมาเป็นความร้อนตามที่ต้องการได้ ช่วยทำให้ลดการใช้พลังงาน และเป็นหนทางทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไปสู่สภาพแวดล้อมน้อยลง

แต่ทั้งหมดนี้ ยังอยู่ในช่วงวิจัยทดลอง อาจต้องใช้เวลาอีกประมาณ 6 ปี กว่าจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริง

ไม่มีข้อมูลว่าต้นทุนการผลิตสูงมากแค่ไหน แต่มันคงยังไม่คุ้มค่าในวันนี้แน่ๆ

ข่าวจากโครงการนี้ออกมาเผยแพร่หลายปีแล้ว แต่วันนี้เพิ่งมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น มีข้อมูลทางวิชาการยืนยัน มีสถาบันที่น่าเชื่อถือออกมารองรับผลการศึกษาวิจัย

ขณะนี้ เจ้าของโครงการนี้อยู่ในช่วงคุยกับนักลงทุน Venture Capital หลายแห่ง เพื่อแยกตัวออกมาก่อตั้งเป็นบริษัทใหม่ และทำการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ให้มีการใช้ในวงกว้างในอนาคต

แนวโน้มที่โลกจะได้ใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานสกปรกดูมีอนาคตมากขึ้น แต่ยังมีหนทางอีกยาวไกลที่ต้องไป…..

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-04/moth-poulsen-s-energy-trapping-molecule-could-solve-solar-storage?utm_campaign=Abundance%20Insider&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=79173149&_hsenc=p2ANqtz-8cay5g8GQxocz_PfOU3RNrtDvZ8XMhNJjYOq

Leave a Reply