อาหารมนุษย์จากแลปไม่ต้องฆ่าสัตว์ ลูกชิ้น ไข่ เนื้อกระต่าย เนื้อวัว สัตว์ปีก รสชาติไม่มีความแตกต่างจากเนื้อสัตว์ ใช้เซลล์สัตว์ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งกำลังทำงานเพื่อผลิตเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยเพาะจากเซลล์สัตว์ ไม่ต้องเลี้ยงสัตว์ ไม่ต้องฆ่าสัตว์ จะช่วยทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเลี้ยงสัตว์เหลือน้อยลง

MEMPHIS MEATS เริ่มมีไอเดียที่จะทำตั้งแต่ปี 2005 แต่เปิดตัวปี 2015 เริ่มมีลูกชิ้นเนื้อสัตว์สร้างจากเซลล์ครั้งแรกของโลกออกมาในปี 2016 และปี 2017 เริ่มมีเนื้อสัตว์ปีกจากเซลล์ครั้งแรกของโลก บริษัทนี้ได้เงินทุนจากคนดังของโลกหลายคน เช่น บิล เกตส์ จากไมโครซอฟท์ ริชาร์ด แบรนสัน จากเวอร์จิ้น

Clara Foods เป็นสตาร์ทอัพอีกแห่งที่สร้างโปรตีนจากห้องแลป สร้างไข่สัตว์ที่มีคุณค่าทางอาหารและรสชาติเหมือนไข่จริง ทำจาก ยีสต์และน้ำตาล ผ่านขบวนการหมัก แล้วกลายมาเป็นโปรตีนที่สะอาด และเป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไข่ปลอดเชื้อโรค ขบวนการต่างๆเหล่านี้สามารถปรับสำหรับการสร้างโปรตีนทุกชนิด

ล่าสุดมีผลงานทางวิชาการจากนักวิจัยฮาร์เวิร์ด ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างเนื้อกระต่าย และเนื้อวัว โดยใช้เซลล์กล้ามเนื้อเพาะเลี้ยงในห้องแลป เนื้อสัตว์จากห้องแลปมีคุณสมบัติไม่ต่างจากเนื้อสัตว์จริง ปัญหาที่ยังมีอยู่ในตอนนี้ คือ ต้องหาทางทำให้ต้นทุนอยู่ในระดับเดียวกับการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม

สัตว์ที่มนุษย์ทั่วโลกเลี้ยงเพื่อนำมาเป็นอาหาร ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกมากถึง 14.5%

ตลาดเนื้อสัตว์ทั่วโลกมีมูลค่ามากถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ หนึ่งในสามของพลังงานที่เป็นแครอรี่สำหรับมนุษย์ได้มาจากการบริโภคเนื้อสัตว์

แนวทางที่นักวิจัยและสตาร์ทอัพหลายแห่งกำลังทำ สามารถช่วยลดการสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมของโลกได้

เรื่องการหาทางทำให้เนื้อจากห้องแลปมีรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์จริงเป็นเรื่องที่มีหนทางทำให้เป็นจริงได้ แต่ปัญหาอยู่ที่ต้นทุนของเนื้อสัตว์จากห้องแลปยังมีราคาสูงมาก

ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากฮาร์เวิร์ดถือว่ามีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ ช่วยทำให้เซลล์กล้ามเนื้อเติบโตได้เร็วกว่าวิธีเดิมที่เคยทำมาก่อน และเริ่มมีต้นทุนลดลงแล้ว

ในอนาคต เราจะได้เห็นการลดจำนวนการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหาร

แนวคิดนี้ ถ้าประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ มันเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย

ผู้คนทั่วโลกได้อาหารที่เป็นโปรตีนจากสัตว์เหมือนเดิม รสชาติไม่แตกต่างจากเดิม เนื้อสามารถควบคุมคุณภาพให้ดี และสะอาด

เนื้อจากห้องแลปใช้พื้นที่น้อย ขบวนการทำใช้น้ำน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์จริง มีส่วนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกน้อยลงด้วย

และสำหรับชาวพุทธและคนรักสัตว์ เนื้อจากห้องแลปเป็นหนทางที่เราจะหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ ซึ่งอาจหมายถึงบาบกรรมที่น้อยลงด้วย…..

 

(สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลทางวิชาการหรือผลการวิจัย มีรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมา)

Lab-grown meat gains muscle as it moves from petri dish to dinner plate

https://www.nature.com/npjscifood/

https://www.memphismeats.com/

https://www.clarafoods.com/

 

Leave a Reply