พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เข้มข้น คุมมุมรับแสงกระจกสะท้อนใส่หอคอย ให้ความร้อน 1,200 ̊ ใช้ผลิตไฮโดรเจน บิล เกตส์ ผู้สนับสนุนเงินทุนรายใหญ่

Heliogen คือ สตาร์ทอัพด้านพลังงานที่มีความตั้งใจจะเปลี่ยนโลกให้หันไปใช้พลังงานสะอาด เพื่อทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลที่เป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

กระจกตั้งอยู่กลางแจ้งคอยรับแสงอาทิตย์ และกระจกทุกบานมีมุมรับแสงที่สะท้อนแสงใส่จุดเดียวกันที่อยู่บนหอคอย

หอคอยทำหน้าที่เป็นตัวรับแสงอาทิตย์ซึ่งดักจับแสงจากกระจกทุกบาน รวบรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นพลังงานที่มีอุณหภูมิความร้อนที่สูงมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียส

พลังงานความร้อนแบบเข้มข้นถูกสร้างให้เป็น HelioHeat และ HelioFuel

HelioHeat เป็นพลังงานความร้อนสูงมากถึง 1,500 องศาเซลเซียส ที่ปราศจากก๊าซคาร์บอน สามารถใช้เป็นพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมหลายอย่างที่ต้องใช้พลังงานความร้อนสูง เช่น ซีเมนต์ เหล็ก เหมือง ปิโตรเคมี การบำบัดของเสีย ฯลฯ

HelioFuel คือ พลังงานสะอาด 100% เหมือนกับ ไฮโดรเจน ที่เอาไปใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การขนส่ง เครื่องจักกลหนัก พลังงานความร้อนสำหรับบ้านเรือน ฯลฯ

แนวคิดการสร้างแสงอาทิตย์เข้มข้นมาใช้เป็นพลังงานมีมานานหลายปีแล้ว แต่ช่วงนี้มีการพัฒนาครั้งสำคัญเกิดขึ้น เพราะสามารถสร้างระบบควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเริ่มมีความคุ้มค่าการลงทุนในเชิงพาณิชย์

แสงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน กระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นดินต้องปรับเปลี่ยนมุมรับแสงตลอดเวลา เพื่อทำให้แสงสะท้อนจากกระจกทุกบานสะท้อนแสงไปจุดเดียวกัน ทำได้โดยการใช้ซอฟท์แวร์ควบคุมคอมพิวเตอร์ให้สั่งงานกระจกให้ปรับมุมรับแสงและมุมสะท้อนแสงให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตลอดเวลา โดยมีกล้องหลายตัวรวบรวมข้อมูลให้

พลังงานขนาดนี้ สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้า เหมือนอย่างที่แผงโซลาร์สามารถทำได้ แต่มันยังสามารถสร้างพลังงานความร้อนที่สูงมากๆได้ด้วย

บิล เกตส์ ผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์ เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนรายใหญ่ให้ ฮีลิโอเจน ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรก เข้าให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า…

“ทุกวันนี้ ขบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น ซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุอื่นๆ เป็นตัวการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าหนึ่งในห้าของโลก วัสดุเหล่านี้อยู่ทุกหนทุกแห่งในชีวิตมนุษย์ แต่เราไม่มีการคิดค้นพัฒนาอะไรที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า จะผลิตมันได้โดยปราศจากปัญหาก๊าซคาร์บอน”

บิล เกตส์ ให้ความเห็นแก่สาธารณะอยู่บ่อยครั้งว่า โลกต้องคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆมามากๆ เพื่อต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดูเลวร้ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สามารถหาได้แบบฟรีๆ โครงการของ ฮีลิโอเจน ที่สามารถเอาแสงอาทิตย์มาสร้างพลังงานความร้อนสูงมากๆ ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมหลายอย่าง จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ และวันหนึ่งมันอาจเข้ามาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลที่เป็นปัญหาต่อโลกได้…

Home

 

Leave a Reply