หมูมีเซลล์ลิง เกิดในห้องทดลองจีน อนาคต ปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์ในสัตว์ เริ่มเป็นจริง แต่ต้องทดลองอีกยาวไกล

NewScientist เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2019 รายงานผลการทดลองในประเทศจีน ซึ่งเป็นการให้กำเนิดหมูสองตัวที่มีเซลล์ลิงอยู่ข้างในตัวมัน

ตอนที่มันเกิดใหม่ออกมา ดูเป็นปกติเหมือนลูกหมูทั่วไป ถือว่าเป็นการทดลองที่ทำให้ได้หมูที่มีเซลล์ลิงเกิดขึ้นจริงครั้งแรกในโลก

ตัวอ่อนของเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรมลิงแสมถูกฉีดเข้าไปในเอ็มบริโอหมูหลังจากที่มันมีการผสมพันธุ์ได้ 5 วัน เอ็มบริโอมากกว่า 4,000 ตัวมีการปลูกถ่ายในแม่หมู มีลูกหมูเกิดมา 10 ตัว และมี 2 ตัวที่จัดเป็น Chimera หรือมีเซลล์ของลิงอยู่ในตัวลูกหมูด้วย แต่หมูทั้งหมดก็ตายลงภายในหนึ่งสัปดาห์

ลูกหมูที่มีเซลล์ลิง มีเนื้อเยื่อหลายส่วนที่ตรวจพบเซลล์ลิง คือ หัวใจ ตับ ม้าม ปอด และผิวหนัง แต่สัดส่วนของเซลล์ที่ตรวจพบยังอยู่ในระดับที่ต่ำ มีเพียง 1 ใน 1,000 หรือ 1 ใน 10,000

ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนชัดถึงสาเหตุการตายของลูกหมูเซลล์ลิง

ในปี 2017 เคยมีนักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาทำการทดลองเอาเซลล์มนุษย์ใส่เข้าไปในหมูที่มีการผสมพันธุ์มาก่อนแล้ว แต่สัดส่วนของเซลล์มนุษย์ในหมูเกิดใหม่ที่ตรวจพบมีต่ำมากเพียง 1 ใน 100,000 การทดลงในอเมริกามีข้อถกเถียงเรื่องจริยธรรมกันมาก มีความห่วงใยว่าสมองของหมูที่ผสมเซลล์มนุษย์จะคิดแบบคนได้ด้วย

จุดหมายปลายทางของการทดลองนี้ เพื่อใช้สัตว์เป็นแหล่งปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์ และนำมาใช้ในคนที่มีปัญหาจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ โดยในปัจจุบันใช้วิธีการบริจาคจากมนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งมีความขาดแคลนไม่เพียงพอต่อผู้ที่มีความต้องการ

การทดลองแบบนี้ในประเทศจีน รัฐบาลจีนไม่ได้เข้มงวดเรื่องจริยธรรมมากนัก มีโอกาสทำในจีนมากกว่าในประเทศตะวันตกซึ่งมีเรื่องที่ต้องโต้แย้งถกเถียงกันมาก

ผลการทดลองในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า การผสมข้ามพันธุ์ของสัตว์ต่างชนิดกันทำได้จริง แต่ยังต้องมีการทดลองอีกยาวไกลกว่าจะได้เห็นอวัยวะมนุษย์ปลูกถ่ายในสัตว์ได้สำเร็จ

แต่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่มีจุดเริ่มต้นแล้ว!!!

https://www.newscientist.com/article/2226490-exclusive-two-pigs-engineered-to-have-monkey-cells-born-in-china/

Leave a Reply