แอปทันตกรรมพลิกโฉมวิธีการจัดฟัน ดัดฟันแบบใสค่าใช้จ่ายเหลือ 1 ใน 3 หาหมอฟันน้อยลง หรือไม่ต้องหาเลย

วิธีการจัดฟันที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน มี 3 แบบ คือ

  1. การจัดฟันแบบลวดเหล็ก
  2. การจัดฟันแบบดามอน
  3. การจัดฟันแบบใส

การจัดฟันแบบลวดเหล็ก คือ วิธีการที่เห็นได้ทั่วไป ราคาถูกกว่าวิธีอื่น แต่ใช้เวลานาน และต้องไปพบทันตแพทย์บ่อยมาก ค่าใช้จ่ายโดยรวม รายละประมาณ 40,000 – 50,000 บาท

การจัดแบบดามอน คือ การจัดฟันที่ใช้กลไกการสไลด์เพื่อจับลวดจัดฟัน ยังเห็นอุปกรณ์ผู้ที่จัดฟัน ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจัดฟันแบบลวดเหล็ก แต่ไปพบทันตแพทย์น้อยครั้งกว่า

การจัดฟันแบบใส เครื่องมือจัดฟันเป็นพอลิเมอร์บางๆใสๆ มาใส่ครอบฟันเพื่อปรับโครงสร้าง ตำแหน่ง และการเรียงตัวของฟัน ไม่มีใครรู้ว่ากำลังจัดฟันอยู่ ไม่ต้องไปหาหมอฟันบ่อย 2-3 เดือนไปพบที แต่เป็นวิธีการจัดฟันที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด ในประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยระหว่าง 60,000 – 250,000 บาท

แต่วันนี้มี สตาร์ทอัพ จำนวนมากจากทั่วโลก กำลังมาพลิกโฉมวิธีการจัดฟันแบบใสให้มีราคาค่าใช้จ่ายถูกลง ราคาต่ำลงเหลือเพียง 1 ใน 3 ของวิธีการจัดฟันแบบใสที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เทียบแล้วมีต้นทุนค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับการจัดฟันแบบลวดเหล็ก แต่ไม่มีใครเห็นว่าฟันกำลังอยู่ระหว่างการจัดฟัน และใช้เวลาในการดำเนินการไม่ถึง 1 ปี

ธุรกิจการจัดฟันมีขนาดตลาดใหญ่มาก และเทคโนโลยีใหม่สามารถเข้ามาช่วยทำให้ต้นทุนต่ำลง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Smile Direct Club คือ หนึ่งในตัวอย่างของผู้ให้บริการจัดฟันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำงาน ผู้ขอรับบริการจะไปพบหมอฟันหรือไม่ก็ได้

เริ่มด้วยการไปร้าน SmileShop เพื่อถ่ายภาพสามมิติของฟัน หรือสั่งซื้อ Home Kit เป็นอุปกรณ์ส่งมาให้ทำเองที่บ้านก็ได้

หมอฟันจะเอาข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดฟัน และดูแลกันแบบรีโมทผ่านทางแอป Smile Direct Club จะส่งอุปกรณ์จัดฟันแบบใสไปให้ถึงบ้าน พร้อมคำแนะนำต่างๆตลอดขบวนการ หลังจากฟันเข้าที่แล้วก็ใส่ Retainer เพื่อคงสภาพฟันให้อยู่ในสภาพที่ได้ผ่านขบวนการจัดฟันแล้ว จะใส่ต่อไว้อีกนานแค่ไหนจะมีคำแนะนำให้

มีสตาร์ทอัพบางแห่งมองว่าการตัดขั้นตอนเจอหมอฟันไปเลย อาจไม่ใช่หนทางที่เหมาะสม เลยยังคงขั้นตอนบางส่วนที่ต้องได้พบทันตแพทย์โดยตรงด้วย เหมือนอย่างกรณีของ Zenyum สตาร์ทอัพที่เริ่มเปิดตัวในสิงคโปร์ปี 2018

ขบวนการเริ่มจาก การทำแบบประเมินเบื้องต้น การประเมินวิเคราะห์เบื้องต้น การเข้าปรึกษาและพิมพ์ฟันที่คลินิกพาร์ทเนอร์ สแกนด้วยระบบ 3 มิติ เอ็กซเรย์ฟัน มีแผนการรักษาที่ดูแลกันผ่าน Dental App

Venture Capital หรือนักลงทุนในสตาร์ทอัพมองว่า Zenyum เป็นสตาร์ทอัพที่มีอนาคต เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019 ที่ผ่านมา มีเงินลงทุนเพิ่มในธุรกิจให้ 13.6 ล้านดอลลาร์ สำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ และวันนี้เริ่มขยายในเอเชียหลายประเทศ คือ มาเลเซีย ไทย ฮ่องกง

การจัดฟัน ถูกมองว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย และมีค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณของคนส่วนใหญ่ แต่วันนี้เทคโนโลยีกำลังเข้ามาพลิกโฉมช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น

แต่มันอาจหมายถึงอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังจะถูกดีสรัปในอนาคต!

https://smiledirectclub.com/

https://www.scmp.com/tech/enterprises/article/3040964/singapore-start-zenyum-promises-straighter-teeth-affordable-prices

Homepage(TH-TH)

Leave a Reply