คนไทยเปิดใจรับชาวต่างชาติมากที่สุด สาวไทย 99% ยินดีเดทกับหนุ่มอ่อนกว่า

Lunch Actually ทำการสำรวจเกี่ยวกับการเลือกคู่เดทของคนเอเชียแบบออนไลน์ 5 ประเทศ คือ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเชีย และไทย เป็นคนที่มีอายุระหว่าง 21 – 51 ปี

จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชายและหญิงที่เป็นคนโสดมากกว่า 2,800 ตัวอย่าง พบว่าคนโสดไทย 8 ใน 10 คน ยอมเปิดใจรับการเดทกับคนต่างชาติ ถือว่ามากที่สุดในเอเชีย

คนโสดฮ่องกงประมาณ 60% ก็เปิดใจรับคนต่างชาติเช่นกัน โดยเทียบแล้วคนสิงคโปร์และมาเลเซียเปิดใจรับคนต่างชาติน้อยกว่า

คนไทย 44% มีความเชื่อและศรัทธาว่าโชคชะตาจะนำพาคู่รักมาให้ตัวเอง

บริการจากบริษัทหาคู่เดทได้รับความนิยมมากที่สุดใน สิงคโปร์ 36% รองลงมาเป็น ฮ่องกง 31% และมาเลเซีย 26%

การใช้ Dating App เป็นการหาคู่เดท 1 ใน 3 ช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการหาคู่เดทใหม่ และเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับคนโสดสิงคโปร์ ผู้ตอบแบบสอบถาม 51% ของคนโสดสิงคโปร์ 600 คนบอกว่า ชอบแอปหาคู่มากที่สุด

คนโสดที่ใช้บริการแอปหาคู่ เลือกคู่โดยพิจารณาจากหน้าตาเป็นอันอับแรก แต่คนโสดมากกว่าครึ่งก็ให้ความสำคัญกับค่านิยมที่เป็นบวกในการเดทครั้งแรกด้วย

เมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อปีที่แล้ว สาวฮ่องกงมีแนวโน้มจะสนใจน้อยลงในการเลือกคู่เดทที่คำนึงถึงองค์ประกอบด้าน รายได้ การศึกษา อายุ

หนุ่มโสดมาเลเซียและไทย มีใจเปิดกว้างที่จะเดทกับผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงกว่า สรุปแล้วชายโสดจากทั้ง 5 ประเทศ ถือว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงกว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับการเดท

สาวโสดฮ่องกงยินดีเดทกับหนุ่มโสดที่อายุน้อกกว่า มีคะแนนมากถึง 68%

หนุ่มโสดฮ่องกง 59% ก็ยินดีเดทกับสาวโสดที่มีอายุมากกว่า

สาวโสดไทย 99% ยินดีที่จะเดทกับหนุ่มโสดที่อายุอ่อนกว่า

http://www.lunchactuallygroup.com/

https://www.scmp.com/lifestyle/article/3041666/hong-kong-singles-more-open-dating-foreigners-singaporeans-and-malaysians

.

Leave a Reply