Smart Justice ความยุติธรรมอัจฉริยะ AI บังคับใช้กฎหมายไร้ความลำเอียง ศาลจีน 5,000 แห่ง มี AI ช่วยตัดสินคดี

มีการพูดกันมากว่า AI จะมาทำให้คนจำนวนมากในยุคนี้ตกงาน เพราะมันทำงานได้ดีกว่าคน ทั้งนี้รวมถึงงานที่ใช้สมองและแรงงาน

งานด้านกฎหมายเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ AI สามารถมาทำงานแทนคน หรือมาช่วยงานคนได้เป็นอย่างดี

กฎหมายมีบทบัญญัติ มีข้อบังคับ มีข้อห้าม และบทลงโทษที่ชัดเจน มีตรรกะที่สามารถสอนให้ AI เรียนรู้ได้ไม่ยาก

แล้วยังมีเรื่องของการเปรียบเทียบการกระทำความผิดของคดีเก่าๆที่เคยมีการตัดสินไปแล้วในอดีต กับคดีใหม่ที่กำลังจะต้องตัดสินในปัจจุบัน AI เก่งเรื่องการค้นหาความเชื่อมโยงของข้อมูลจำนวนมาก และทำได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลเก่าให้ผู้พิพากษาใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดีได้

ในอเมริกา ยุโรป และจีน เริ่มมีการนำ AI มาช่วยงานด้านกฎหมายหลายปีแล้ว

อย่างกรณีของประเทศจีน มี iFlytek กำลังวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการนำ AI มาสร้างความยุติธรรมอัจฉริยะ

ขณะนี้มีศาลในประเทศจีนเกือบ 5,000 แห่ง นำระบบ AI ของ iFlytek ไปใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการตัดสินคดี ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้พิพากษาจีน ทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีของ iFlytek มาช่วยงานด้านกฎหมายและการทำงานของตำรวจ เช่น

-AI และการวิเคราะห์ Big Data ช่วยทำหน้าที่เป็นหูตาที่กว้างไกลให้กับตำรวจ กล้องจับภาพใครในชุมชนได้ หากเป็นนักโทษที่มีคดีติดตัวหรือเป็นผู้ต้องสงสัยที่ทางการต้องการตัว AI สามารถเปรียบเทียบกับระบบฐานข้อมูลและรู้ตัวคนร้าย ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าไปตามจับตัวได้ทันที

-AI มีระบบจดจำเสียงที่มีประสิทธิภาพ หลักฐานที่บันทึกด้วยเสียง สามารถระบุตัวตนเจ้าของเสียงถูกต้อง

-งานด้านเอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานจำนวนมากที่เคยใช้คนทำ สามารถใช้ AI ทำงานแทน และมีประสิทธิภาพดีกว่าคน

-ข้อมูลคนร้ายมีการเชื่อมโยงแจกจ่ายกันไปทั่วประเทศ สามารถสแกนหาคนที่ต้องการตัวได้ทั่วประเทศจีน

-AI สามารถช่วยแปลภาษาต่างชาติได้แบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ร่วมถึงภาษาท้องถิ่นหลายแห่งของคนจีนที่มีเสียงพูดแตกต่างกัน สามารถแปลงเสียงให้เป็นตัวหนังสือได้ครบถ้วน

-AI สามารถวิเคราะห์วิดีโอหรือภาพ หรือแม้แต่เนื้อหาต่างๆที่มีอยู่มากมาย เพื่อดูความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกัน

-AI สามารถดูคนเดินถนนและตรวจจับคนที่ทำผิดกฎหมาย ตรวจดูรถที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนว่ามีใครไม่ยอมปฏิบัติตามกฎจราจรบ้าง

-เมื่อเห็นหน้า ฆาตกร โจร หรือคนทำผิดกฎหมาย ผ่านทางวิดีโอหรือภาพ AI สามารถระบุตัวตนเป็นชื่อที่อยู่ตามบัตรประชาชนได้ทันที

ระบบของ iFlytek ตรวจวัดความถูกต้องแม่นยำได้มากถึง 97% สูงกว่าของยุโรปที่มี 80%

iFlytek ของจีนเป็นบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แต่รัฐบาลจีนมีส่วนเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย ขณะนี้กำลังทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

AI เป็นเครื่องจักรที่ไร้ความรู้สึก ไร้ความลำเอียง การนำมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยงานด้านกฎหมายจะช่วยทำให้เกิดความยุติธรรมและตามจับคนที่กระทำความผิดได้มากขึ้น

ดูเหมือนว่าประเทศไทยในวันนี้ก็ต้องการความยุติธรรมอัจฉริยะแบบนี้เหมือนกัน แต่ต้องระวังไม่ให้คนที่เห็นแก่พวกพ้องเข้าไปแทรกแซงจนทำให้ตาชั่งเอียง!!!

https://www.iflytek.com/zf

Leave a Reply