แอปมือถือตรวจเช็คสัญญาณชีพ ความแปรปรวนอัตราการเต้นของหัวใจ ความเครียดทางจิต การหายใจ ความดัน ความเข้มข้นออกซิเจน วัดน้ำตาลในเลือด

สตาร์ทอัพอิสราเอล สร้าง PPG Sensor ตรวจสุขภาพด้วยสมาร์ตโฟนที่สามารถทำเป็น Application

แค่เห็นแสงสะท้อนจากแก้มของผู้ใช้งานผ่านกล้อง AI สามารถวิเคราะห์สภาพผิวหนัง และอ่านค่าสัญญาณชีพต่างๆได้ คือ

-อัตราการเต้นของหัวใจ

-การหายใจ

-ความอิ่มตัวหรือระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด

-ระดับความเครียดในจิตใจ

-ความแปรปรวนอัตราการเต้นของหัวใจ

 

คุณสมบัติการตรวจเช็คสุขภาพทั้ง 4 อย่าง มีการสาธิตให้เห็นจริงในงาน CES 2020

ทางเจ้าของโครงการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า..

-ภายในสองเดือนข้างหน้า จะสามารถตรวจวัดระดับความดันเลือด

-ภายในหนึ่งปีจากนี้ สามารถเพิ่มการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

-ภายในสองปีข้างหน้า สามารถตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย

 

วันนี้กำลังเปรียบเทียบการทำงานของอุปกรณ์ใหม่นี้ กับเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล 4 แห่งของโลก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขออนุมัติจาก FDA หรือสำนักงานอาหารและยาในอเมริกา

โรงพยาบาลสามารถใช้อุปกรณ์นี้ในการตรวจสุขภาพคนไข้ได้เลย

อุตสาหกรรมอื่นๆที่สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่นี้ เช่น Insurance Company, Telemedicine Company, Telehealth ฯลฯ

บริษัทประกันสามารถตัดสินใจ รับประกัน คิดเบี้ยประกัน หลังจากตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปที่ส่งให้กันได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ขายยา ตรวจเช็คแอปแบบโมบาย ไม่ต้องเจอกันก็สามารถขายยาที่ถูกต้องให้ได้

คนไข้สามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อปรึกษาการรักษากับหมอผ่านทางวิดีโอ ส่งข้อมูลสัญญาณชีพต่างๆให้หมอได้เลย

เทคโนโลยีนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องสวมใส่อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติม ไม่ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

ผู้ใช้อุปกรณ์สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองว่า จะส่งข้อมูลให้หมอ หรือทำลายข้อมูลทั้งหมดไม่ให้ใครรู้

อุปกรณ์นี้เริ่มมีการใช้งานจริงแล้ว แต่วันนี้ยังอยู่ในระดับ B2B ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ

ภายในเดือนมีนาคม 2020 จะได้เห็นเป็นแอปที่ให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้ ใครสนใจ คอยติดตามได้จาก https://www.binah.ai/

มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อเกินกว่าจะจินตนการได้ ถ้าสำนักงานอาหารและยาให้การรับรอง ก็จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป….

Video-based Vital Signs Monitoring

 

Leave a Reply