นักวิจัยค้นพบวิธียืดอายุหนอนทดลอง อยู่นานขึ้น 500% ถ้าเป็นคน คือ 400 ปี นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน/จีนร่วมมือกัน พัฒนายาอายุวัฒนะคน อายุยืนยาวขึ้น

Caenorhabditis elegans หรือที่มักจะเรียกแบบย่อว่า C. elegans เป็นหนอนโปร่งใส มีความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เริ่มมีการนำมาใช้เป็นสัตว์วิจัยทดลองทางด้านอณูชีววิทยา และชีววิทยาการเจริญมาตั้งแต่ปี 1974 นักวิทยาศาสตร์นิยมใช้มันเป็นแบบจำลองสิ่งมีชีวิต

หนอน C. elegans มีระบบอวัยวะต่างๆเหมือนกับสัตว์อื่นๆในธรรมชาติ มียีนหลายตัวที่เหมือนมนุษย์ สายพันธุ์ที่ใช้ในห้องทดลองจะมีอายุขัยโดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 สัปดาห์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถได้ผลการทดลองที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นของ MDI Biological Laboratory ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Buck Institute for Research on Aging จาก โนวาโต แคลิฟอร์เนียร์ และมหาวิทยาลัยหนานจิง ประเทศจีน

ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาแห่งนี้ ศึกษาเพื่อปรับปรุงสุขภาพมนุษย์ และหาทางทำให้คนมีสุขภาพที่ดียาวนานขึ้น โดยการค้นหาทำความเข้าใจกลไกพื้นฐานของ การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ อายุขัยและการฟื้นฟู

การเผยแพร่การค้นพบต่างๆของ MDI คำนึงถึงประโยชน์ของสังคมและการพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำรุ่นต่อไปสามารถใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยได้

การศึกษาครั้งนี้ได้พบหนทาง ทำให้หนอนในห้องทดลองขยายอายุขัยเพิ่มขึ้นอีก 500% ถ้าหากใช้กับคนและได้ผลแบบเดียวกัน มันหมายถึงการที่คนสามารถมีอายุยืนยาวได้ 400 – 500 ปี

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแนวทางการรักษาแบบผสมผสาน วิธีการที่แตกต่างกันทำให้ได้ผลที่แตกต่างกัน ผลการทดลองที่ได้จากหนอนจะถูกพัฒนาและทดลองต่อเนื่อง มียาหลายตัวที่ใช้ได้ผลกับหนอนกำลังนำมาพัฒนาเพื่อใช้กับคน

การค้นพบกลไกการทำงานของเซลล์ครั้งนี้ สามารถเปิดประตู่สู่การบำบัดเพื่อชะลอวัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังมีขบวนการที่ต้องทำอีกมาก กว่าจะพิสูจน์ว่าใช้ได้ผลกับมนุษย์ด้วย คงอีกหลายปี

ถ้ามนุษย์แต่ละคนมีอายุยืนยาว 400 – 500 ปี โลกใบเดียวคงไม่พออยู่แน่ อาจต้องขยับขยายพาคนไปอยู่โลกอื่นบ้าง ?!?

MDI Biological Scientists Identify Pathways That Extend Lifespan by 500 Percent

Home

 

Leave a Reply