การไฟฟ้านครหลวง เดลต้า ร่วมมือกัน สร้างสถานีชาร์จไฟ มีแอประบุตำแหน่ง เริ่มต้นโครงสร้างพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 21-01-2020 มีการลงนามข้อตกลงเพื่อรวมโซลูชันการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเดลต้าประเทศไทย กับแอปพลิเคชั่น MEA EV ของการไฟฟ้านครหลวง ผู้ใช้รถไฟฟ้าสามารถตรวจสอบหาสถานีชาร์จไฟผ่านแอป

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงกับ Delta กำลังช่วยกันยกระดับความสะดวกในการเข้าถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทย ส่งที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมมือกัน เช่น

การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของเดลต้ากับเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ MEA

การพัฒนา MEA EV application อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่บ้านหรือสำนักงาน

การเลือกใช้อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าแบบต่าง ๆ และการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างประหยัดและปลอดภัย

การไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของเดลต้า

สถานีชาร์จไฟในประเทศไทยที่เป็นความร่วมมือของ MEA และ Delta จะมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกับเทคโนโลยีที่ใช้ใน ยุโรป ญี่ปุ่น และอเมริกา

เครื่องชาร์จมีทั้งแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง และการชาร์จแบบธรรมดาที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ โดยตั้งเป้าติดตั้งในสถานที่สาธารณะหลายแห่งทั่วประเทศไทย และรวมถึงร้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรม สำนักงาน สถาบัน และศูนย์การศึกษาต่าง ๆ

MEA EV application มีการพัฒนาต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และวันนี้มีความเสถียรอยู่ในระดับที่ใช้งานได้แล้ว สิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์จากแอป เช่น

-สามารถค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าการจองหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์

-ควบคุมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบรีโมทด้วยแอปพลิเคชัน

-ชำระเงินค่าบริการด้วยสมาร์ทโฟนได้ทั่วประเทศ

-การแจ้งข้อมูลประวัติการชาร์จ

-การคำนวณอัตราการประหยัดพลังงาน

และยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่จะจัดทำเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกในอนาคต วันนี้สามารถดาวน์โหลด MEA EV application ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ที่ https://goo.gl/F6C5bV

MEA และ Delta จะทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องอัดประจุไฟฟ้าตามสถานที่สาธารณะและโซลูชันการจัดการของเดลต้าจากเซิร์ฟเวอร์ของ MEA (ตามมาตรฐาน OCPP) ไปยัง MEA EV เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

งานนี้เป็นการลงทุนระยะยาว 1-2 ปีนี้คงยังคาดหวังอะไรไม่ได้มากนัก แต่ในระยะยาว รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นยานพาหนะหลักของคนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย…

 

Leave a Reply