ธุรกิจยังนิยมใช้ ศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม ในอนาคต จะใช้ไฮบลิดคลาวด์มากที่สุด

คนด้านซ้ายในภาพ คือ คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการ ประจำประเทศไทย NUTANIX Thailand ในงานแถลงข่าวผลการสำรวจดัชนีการใช้คลาวด์ขององค์กรประจำปี 2562 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้านไอทีจำนวน 2,650 คน จากทั่วโลก

ธุรกิจ 4.0 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอัพเดทที่ช่วยทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

Cloud Computing หรือที่มักจะเรียกกันสั้นๆว่า คลาวด์ หมายถึงการใช้ ซอฟต์แวร์ ระบบ และทรัพยากร ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการประมวลผล หรือจำนวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการในการใช้งาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลบนคลาวด์จากที่ไหนก็ได้

Cloud ที่องค์กรต่างๆทั่วโลกเริ่มใช้กันแล้ว มี 4 ประเภท คือ

Private Cloud หมายถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีระบบคลาวด์ที่ทำงานในศูนย์ข้อมูลขององค์กรหรือโฮสต์โดยผู้ใช้บริการบุคคลที่สามเป็นการเฉพาะสำหรับองค์กรนั้นๆ

Public Cloud หมายถึงโครงสร้างพื้นฐาน as-a-service (IaaS) และแพลตฟอร์ม as-a-service (PaaS) ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการคลาวด์ เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure และแพลตฟอร์ม Google Cloud

Hybrid Cloud หมายถึงการใช้ระบบไพรเวทและพับลิคคลาวด์ร่วมกัน โดยมีการกำหนดขอบเขตในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน

Multicloud หมายถึงสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่ใช้บริการระบบพับลิคคลาวด์หลายแห่ง และมีการกำหนดขอบเขตในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน

มีรายละเอียดผลการวิจัยสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ https://www.nutanix.com/enterprise-cloud-index

บทสรุปที่สำคัญจากการวิจัย คือ

องค์กรต่างๆทั่วโลก ยังใช้ศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมมากที่สุด คือ 52.79% โดยในประเทศไทยมีตัวเลขสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 59%

ศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม หมายถึงระบบประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ติดตั้งอยู่ในสถานที่หรือในองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานแอปพลิเคชัน การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก โดยไม่ได้ใช้คุณประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์

ประเทศไทยใช้งานระบบไพรเวทคลาวด์น้อยกว่าภูมิภาคอื่น ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 34.42% แต่ไทยอยู่ที่ 29%

การใช้พับลิคคลาวด์หนึ่งระบบ ทั่วโลกอยู่ที่ 18.45% แต่ไทยใช้มากกว่าอยู่ที่ 30%

โดยภาพรวมแล้ว คนที่มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีขององค์กรต่างๆทั่วโลก 85% เชื่อมั่นว่า ไฮบลิดคลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับการใช้แอปพลิเคชันมากที่สุด

หากใช้ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ขอแนะนำผู้บริหารไทยที่มีอำนาจในการตัดสินใจด้านไอที มุ่งไปที่ ไฮบลิดคลาวด์ไว้ก่อนดีกว่า

ไฮบริดคลาด์มีความยืดหยุ่นที่สุด สามารถเลือกใช้ความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันจากผู้ให้บริการคลาวด์แต่ละแห่งได้ เอามาทำงานร่วมกันได้ มีความคล่องตัว และข้อสำคัญที่สุด คือ มีความปลอดภัย

ในงานนี้ ผู้บริหาร TRIS ซึ่งเป็นองค์กรการจัดอันดับเครดิต และมีบริการประเมินผลการดำเนินงานให้กับธุรกิจ ให้ความเห็นว่าไฮบลิดคลาวด์เป็นคลาวด์ที่เหมาะสมที่สุด และ ทริส ยังไม่เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย

ศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม หรือคลาวด์แต่ละระบบ สามารถทำงานร่วมกันได้ มีซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ และโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานช่วยทำให้ทำงานร่วมกันได้ จะลองเลือกใช้นูทานิคซ์ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดอยู่ในปัจจุบันก็ได้….

https://www.nutanix.com/en

 

Leave a Reply