เทคโนโลยีโฆษณาปรับไปตามยุคสมัย ผู้คนอยู่ในโลกออนไลน์ Mobile-First การบริโภคสื่อเปลี่ยนจาก Mass สู่ Me

ธุรกิจ 4.0 ต้องขอขอบคุณ MediaDonuts บริษัทเทคโนโลยีโฆษณาออนไลน์ที่ช่วยอธิบายและแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภค และแนวทางการวัดผลโฆษณาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

หากย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน ช่องทางการรับสื่อส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น Mass ถ้าอยากให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และมีงบโฆษณามากพอ ก็เลือกโฆษณาในสื่อแมสอย่าง ทีวีช่วงไพรม์ไทม์ หรือหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ที่มีคนอ่านมากๆทุกวัน

แต่นับตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งโลกเริ่มรู้จักสมาร์ตโฟน การบริโภคสื่อของผู้คนก็เปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้น และวันนี้กลายเป็นยุคมือถือครองโลก ต้อง Mobile-First เอาไว้ก่อน

หากต้องการเข้าถึงผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ต้องเข้าถึงพวกเขาผ่านทาง สมาร์ตโฟน

วันนี้ทุกคนตระหนักดีแล้วว่า สื่อออนไลน์มีความสำคัญและได้ผลสำหรับการสื่อสารกับผู้บริโภคมากที่สุด

แต่มีปัญหาว่า พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ทุกสัปดาห์ ทำให้มีเดียเอเจนซี่และแบรนด์ต่างๆ ไม่สามารถพึงพาแพลตฟอร์มเดิมที่คุ้นเคย ใช้กลยุทธ์เดิมๆ ได้ตลอดไป

ผู้คนมองหาสิ่งที่ตรงกับความสนใจเฉพาะตนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกลุ่มมิลเลนเนียลส์ และเจนซี ซึ่งกำลังจะเป็นกำลังซื้อหลักในตลาด

การบริโภคสื่อของผู้คนได้เปลี่ยนจาก Mass สู่ Me ที่เป็นปัจเจกบุคคล

ทัชพอยต์ หรือจุดที่จะทำให้แบรนด์ได้สัมผัสกับกลุ่มเป้าหมายอยู่อย่างกระจัดกระจาย หากใช้วิธีการทำงานแบบเก่า เครื่องมือตรวจวัดผลแบบเดิม จะไม่มีทางได้คำตอบที่ถูกต้อง หลงทางจนไม่รู้ว่าใช้เงินโฆษณาไปแล้วได้อะไรกลับมาบ้าง

ผู้บริหารแบรนด์และเอเจนซี่โฆษณาต่างๆต้องปรับตัว และเลือกพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจธุรกิจ รู้พฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภค ต้องวางแผนการใช้สื่อดิจิทัลโดยผู้ที่มีความชำนาญ มีเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็นผลงานอย่างชัดเจน ทำให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้จริง

สำหรับเจ้าของแบรนด์ ที่มีแคมเปญโฆษณา น่าจะไปขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัททางด้านการตลาดดิจิทัลหรือโฆษณาออนไลน์ ที่วันนี้มีให้บริการอยู่มากมาย ศึกษาจุดเด่นของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ครบรอบด้าน

อย่างกรณีของ มีเดียโดนัทส์ มีลูกค้าที่เป็นทั้งเจ้าของแบรนด์และเอเจนซีโฆษณา วันนี้มีให้บริการครอบคลุมอยู่ 13 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

นอกจากช่วยวางแผนการใช้สื่อ ตรวจวัดประสิทธิภาพการโฆษณา มีเดียโดนัทส์ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของแพลตฟอร์มระดับโลกหลายแห่ง เช่น Twitter, Tinder, Webtoon, TikTok, Spotify, Activision Blizzard

โลกโฆษณาเปลี่ยนไปมาก ใช้วิธีการแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิม หรือแย่กว่าเดิม และมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัย ไม่คุ้มค่าเงินที่ลงทุนโฆษณา!!!

https://www.mediadonuts.com/s/programmatic/advertising

Leave a Reply