ธ.ก.ส. เปลี่ยนชุมชนที่เกือบล่มสลาย ให้ยืนหยัดได้ด้วย ชีววิถี

ชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด และการตัดไม้ทำลายป่า วันนี้ได้เปลี่ยนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ชาวบ้านหันหน้าเข้าหากัน และจับมือกันเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาดั้งเดิมของบ้านน้ำเกี๋ยน

พื้นที่ซึ่งเคยมีการตัดไม้ทำลายป่า แห้งแล้ง ว่างเปล่า วันนี้กลายเป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพรไร้สารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์ชีววิถีที่เริ่มจากเงินทุนของชาวบ้านในชุมชนที่ร่วมกันลงขัน

ชุมชนที่เคยมีปัญหายาเสพติด ไม่น่าอยู่ วันนี้กลายเป็นชุมชนที่ผู้คนรักกัน มีธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ชาวบ้านและลูกหลานช่วยกันทำงาน ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ได้เข้าไปสนับสนุนเงินทุน ช่วยต่อยอดธุรกิจการขายสมุนไพรชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน สู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

พวกเขาเริ่มต้นอย่างไร ตามไปดูได้ตามลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=Ap5EkRn5CTE

.

https://www.baac.or.th/th/content-about.php?content_group_sub=0001

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s