ภาพมลพิษควันปกคลุมพม่าและไทย ทำให้เชียงใหม่มีอากาศแย่ที่สุดในโลก วันนี้ยังมีอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ในเดือนมีนาคม 2020 เชียงใหม่ ติดอันดับหนึ่งของเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกหลายครั้ง

และวันที่ 29-03-2020 ก็ยังมีอากาศแย่ในอันดับที่ 4 ของโลก อยู่ในสภาพ Unhealthy เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีปัญหา PM2.5 มีคำแนะนำให้ อย่าออกกำลังกายกลางแจ้ง ปิดหน้าต่าง สวมหน้ากากอนามัย เปิดเครื่องกรองอากาศ

NASA ถ่ายภาพดาวเทียมประเทศไทยและพม่าเอาไว้เมื่อวันที่ 18-03-2020 เห็นควันปกคลุมหนาแน่นบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย

นาซ่า อธิบายสาเหตุว่าเป็นไปตามฤดูกาล มีไฟป่าและการเผาพืชผลทางการเกษตร

วันนี้ในหลาย ๆ เมืองของโลกมีสภาพอากาศดีขึ้นเพระมีการปิดเมืองหนี COVID-19 ทำให้กิจกรรมที่สร้างมลพิษจาก อุตสาหกรรม และรถยนต์ ลดน้อยลงกว่าปกติ

วันนี้ประเทศไทยเรากำลังโดนโจมตีทั้งสองด้าน โดนทั้งมลพิษ และเชื้อโรค

https://www.iqair.com/world-air-quality-ranking?fbclid=IwAR3fhsY8Nu5DjvD8OexBQ1Amb6y5r7bYT3cHYEP7cauxxRaCP986t6clspo

https://earthobservatory.nasa.gov/images/146460/smoke-blankets-thailand-and-burma-myanmar

Leave a Reply