คนหนุ่มสาวตายจาก COVID-19 เพิ่มขึ้น

อัตราการตายโดยเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก คือ 5.40% โดยประเทศอิตาลี มีอัตราการตายสูงที่สุดในโลก 12.33%

คำนวณจากข้อมูลล่าสุดวันที่ 4-04-2020 เวลา 18:35 GMT

ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่หรือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง แต่เป็นผู้ที่สามารถแพร่เชื้อ เป็นพาหะที่พาไวรัสไปฆ่าคนในครอบครัว หรือคนที่ติดต่อสัมผัสด้วยได้

ผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้วตาย พบว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่า มีอัตราการตายสูงกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีอายุน้อยหากติดเชื้อแล้วจะไม่ตาย หรือไม่เป็นอะไร

เมื่อวันศุกร์ที่ 3-04-2020 องค์การอนามัยโลก รายงานว่า วันนี้มีคนหนุ่มสาวที่ตายจาก COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการรุนแรงประมาณ 10% – 15% เป็นคนที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี ในหลาย ๆ ประเทศมีคนที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นคนที่มีอายุ 30+, 40+, 50+

มีผู้ติดเชื้อที่รอดตายจาก COVID-19 จำนวนมากที่รักษาหายแล้ว จะมีปัญหาเรื่องปอดไปตลอดชีวิต

นับถึงปัจจุบัน ยังไม่มียาฆ่า COVID-19 ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าใช้ได้ผล การรักษาของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการรักษาไปตามอาการ อาจมีบางประเทศที่ให้ยาฆ่าเชื้อบางอย่างกับผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง แต่เป็นยาที่ยังไม่ได้รับการรับรอง แม้แต่องค์การอนามัยโลกก็ไม่แนะนำให้ใช้ยาฆ่าเชื้อชนิดไหน

วัคซีนสำหรับ COVID-19 ยังไม่มี คงต้องรอต่อไปอีก 12 – 18 เดือน

นับถึงวันนี้ โลกรู้จักโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 มานานกว่า 3 เดือนแล้ว มีตัวอย่างการรับมือที่ได้ผลดีในประเทศจีน และได้เห็นประสิทธิภาพการรับมือและอัตราการตายของประเทศต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน

ที่ผ่านมาหลายเดือน ยุโรปและอเมริกา ไม่แนะนำให้ผู้ที่ไม่มีอาการป่วยใส่หน้ากากอนามัย แต่วันนี้เริ่มมีการทบทวนใหม่และมีการแนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในที่สาธารณะแล้ว องค์การอนามัยโลกแจ้งแล้วว่า กำลังศึกษาทบทวนเรื่องคำแนะนำในการใส่หน้ากากอนามัย

แต่ทุกฝ่ายยังยืนยันว่าต้องให้หมอหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้าถึงหน้ากากอนามัยได้อย่างทั่วถึง เพราะมีความเป็นห่วงว่า หากประชาชนทุกคนใช้หน้ากากอนามัย อาจทำให้มีไม่เพียงพอกับความต้องการจำนวนมาก

การตรวจทดสอบผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อให้มาก ๆ เป็นหนทางที่จะหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสได้ดีที่สุด เหมือนการตรวจหาว่าข้าศึกอยู่ที่ไหน การนำผู้ติดเชื้อแยกออกมาจากชุมชนก็เหมือนกับการจับข้าศึกมาขังเอาไว้ และการติดตามว่าผู้ที่ติดเชื้อเคยไปใกล้ชิดสัมผัสกับใครมาก่อนก็เหมือนกับการตรวจหาว่าข้าศึกไปซ่อนตัวสร้างความเสียหายไว้ที่ไหนบ้าง

ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก คือ 301,147 คน โดยมีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จากผู้ที่ทำการทดสอบมากถึง 1,502,729 คน นับว่ามีการตรวจสอบมากที่สุดในโลก และเป็นหนทางที่จะหยุดการแพร่ระบาดได้ดีที่สุด

เครื่องช่วยหายใจเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยรักษาชีวิตของผู้ติดเชื้อ COVID-19

สาเหตุใหญ่ที่ทำให้ประเทศเยอรมันมีอัตราการตายต่ำกว่าประเทศอื่นเพราะมีเครื่องช่วยหายใจมากกว่า และเยอรมันเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นำด้านระบบการดูแลสุขภาพของโลก ยาดี ๆ ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ผลิตในประเทศเยอรมัน

ประเทศอิตาลีมีอัตราการตายสูงที่สุด เพราะมีปัญหาเรื่องจำนวนเครื่องช่วยหายใจที่มีน้อยกว่าจำนวนผู้ป่วย มีการสงวนไว้ให้กับผู้ที่มีอายุน้อยและมีโอกาสรอดมากกว่า อัตราส่วนประชากรอิตาลีที่เป็นคนอายุมากมีสูงกว่าประเทศอื่น หมายถึงมีกลุ่มคนที่มีโอกาสมีปัญหารุนแรงและตายจาก COVID-19 มากกว่า

สังคมอิตาลีมีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวสูงกว่าหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา พ่อ แม่ ปู ย่า ที่อายุมากแล้วจำนวนมาก ยังมีลูกหลานคอยดูแลใกล้ชิด และมันอาจหมายถึง หนุ่มสาวที่นำเชื้อไวรัสไปให้คนแก่ในครอบครัวจำนวนมากด้วย

COVID-19 ยายังไม่มี วัคซีนยังไม่มา

ทุกคนต้องพยายามป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ และปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข คือ

-ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

-ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ

-หลีกเลี่ยงเอามือสัมผัสหน้า

-ทิ้งระยะห่างทางสังคม อยู่ให้ห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร

-ถ้ารู้สึกไม่สบาย ให้อยู่บ้าน อาการไม่ดีขึ้นต้องไปหาหมอ

https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ

 

https://www.cnbc.com/2020/04/03/who-says-more-and-more-young-people-are-dying-from-the-coronavirus.html

.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

.

Leave a Reply