คำแนะนำองค์การอนามัยโลก เจ้าหน้าที่การแพทย์ต้องมี Mask ใช้เพียงพอ ประชาชนที่สวมหน้ากากต้องใช้ถูกวิธี Distance, Hand, Elbow, Face, Mask

ประเทศทางโลกตะวันตกและโลกตะวันออก มีความเห็นต่างเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อต่อสู้กับ COVID-19

ในยุโรปและอเมริกา เคยมีคำแนะนำประชาชนทั่วไปว่า “ถ้าไม่เจ็บป่วย ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย” แม้แต่องค์การอนามัยโลกก็เคยให้คำแนะนำเช่นนี้ด้วย

แต่หลังจากเห็นการรับมือ COVID-19 ของประเทศจีนและหลาย ๆ ประเทศในเอเชียที่ได้ผลดี ซึ่งมีการให้ความสำคัญกับการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนทั่วไป ทำให้ยุโรปและอเมริกา รวมถึงองค์การอนามัยโลก มีการทบทวนเรื่องคำแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัยของประชาชนทั่วโป

คำแนะนำเดิมของโลกตะวันตกที่บอกว่า “ถ้าไม่เจ็บป่วยอะไร ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย” อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่ทำให้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ขยายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว เพราะมีคนจำนวนมากยึดถือคำแนะนำนี้ มีหลายคนที่ติดเชื้อ COVID-19 แล้วไม่รู้ตัว และไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย แต่เป็นพาหะแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว

CDC ของอเมริกา และ WHO เริ่มเปลี่ยนคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว ขณะนี้กำลังทำการศึกษาเพิ่มเติม

แม้จะยังไม่มีคำแนะนำให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากอนามัยอย่างเป็นทางการ แต่ก็เริ่มมีความเห็นคล้อยตามจีน และโลกตะวันออกแล้ว

คำแนะนำเดิมของ WHO ที่เคยบอกว่า “ถ้าไม่เจ็บป่วยอะไร ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย” วันนี้มีการถอดคำแนะนำนี้ออกจากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกแล้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ 6-04-2020 องค์การอนามัยโลก แถลงการณ์เกี่ยวกับการใชหน้ากากอนามัยในการรับมือ COVID-19 มีรายละเอียดที่แปลเป็นภาษาไทยได้ตามนี้ คือ

 

“เราเข้าใจว่าบางประเทศได้แนะนำ หรือกำลังพิจารณาการใช้มาสก์ ทั้งที่เป็นทางการแพทย์และไม่ใช่ สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19”

“ก่อนอื่น หน้ากากทางการแพทย์จะต้องให้ลำดับความสำคัญกับพนักงานสาธารณสุขที่อยู่แนวหน้า”

“เรารู้ว่า มาสก์การแพทย์ สามารถช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพได้ แต่หน้ากากอนามัยกำลังขาดแคลนทั่วโลก”

“เรามีความกังวลว่า การใช้มาสก์ทางการแพทย์ในวงกว้างของประชาชนทั่วไป อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนมาสก์ทางการแพทย์อย่างรุนแรงสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้มากที่สุด”

“ในบางสถานที่ การขาดแคลนเหล่านี้ ทำให้คนทำงานด้านสุขภาพตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง”

“ในสถานบริการด้านสุขภาพ องค์การอนามัยโลกยังคงแนะนำให้ใช้หน้ากากทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ”

“ในชุมชน เราแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยสำหรับคนที่ป่วย และผู้ที่ต้องดูแลคนป่วยที่บ้าน”

“WHO กำลังประเมินการใช้ หน้ากากทางการแพทย์และไม่ใช่ทางการแพทย์ สำหรับ COVID-19 อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น”

“วันนี้ WHO กำลังออกแนวทาง และเกณฑ์สนับสนุนสำหรับประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ”

“ตัวอย่างเช่น ประเทศต่าง ๆ อาจพิจารณาให้ใช้มาสก์เมื่ออยู่ในชุมชน มาตรการอื่น ๆ ที่มีใช้ เช่น การทำความสะอาดมือ และการมีระยะห่างทางสังคมทางกายภาพ อาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะขาดน้ำ หรือมีสภาพความเป็นอยู่ที่แคบ”

“หากมีการสวมหน้ากาก จะต้องใช้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี องค์การอนามัยโลกมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ สวม ถอด และกำจัดหน้ากากอนามัย”

“สิ่งที่ชัดเจน คือ ยังมีการวิจัยที่จำกัด สำหรับการใช้หน้ากากอนามัย”

“เราขอแนะนำให้ประเทศที่กำลังพิจารณาให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากอนามัย ทำการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้หน้ากากอนามัย และจะทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วย”

“สิ่งสำคัญที่สุด คือ การใช้หน้ากากอนามัยควรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแพ็คเกจเท่านั้น”

“ไม่มีคำตอบว่า ‘ขาว’ หรือ ‘ดำ’ และไม่มีกระสุนเงิน มาสก์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถหยุดยั้งการระบาดใหญ่ได้ ประเทศต่างๆ จะต้อง

-ค้นหาด้วยการทดสอบหาผู้ติดเชื้อ

-แยกผู้ติดเชื้อทุกรายออกมาทำการรักษา

-ติดตามการสัมผัสใกล้ชิดที่ผ่านมาของผู้ติดเชื้อทุกราย”

 

“สิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า พวกเราทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและผู้อื่น คือ

-ทิ้งระยะห่างทางสังคม (ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร)

-ล้างมือบ่อยๆ (สบู่กับน้ำ หรือ แอลกอฮอล)

-ไอหรือจามให้ใช้ข้อศอก (หรือกระดาษทิชชู่)

-หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าของตัวเอง”

 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—6-april-2020

Leave a Reply