โลกใหม่หลัง COVID-19 จะไม่เหมือนเดิม ได้เจอ Virus+Technology Disruption ผู้คนยังคงเดินทาง แต่จะยุ่งยากมากขึ้น เรียน ทำงาน ที่บ้าน กลายเป็นเรื่องปกติ สังคมไร้เงินสด ช่วยลดการแพร่เชื้อโรค

สี่ห้าปีที่ผ่านมานี้ ผู้คนทั่วโลกพูดถึง Technology Disruption ว่ามันจะมาเปลี่ยนโลก เปลี่ยนวิธีทำงาน เปลี่ยนวิถีชีวิต

แต่วันนี้เริ่มมีคนพูดกันมากว่า หลังจาก COVID-19 โลกที่เป็นอยู่ในวันนี้จะไม่มีทางเหมือนเดิม จะมีอะไรหลายอย่างที่กลายเป็น New Normal หรือเรื่องใหม่ๆที่จะเป็นเรื่องปกติในชีวิตของผู้คน

คนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในวันนี้ กำลังล็อคดาวน์อยู่ที่บ้าน หลายคนยังต้องเรียนหรือทำงาน ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป แต่ไม่ใช่วิถีชีวิตแบบเก่าที่เคยเป็น

การเรียนแบบออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ มันเคยเป็นเพียงแค่ทางเลือก แต่วันนี้กลายเป็นภาคบังคับสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วโลก

WFH หรือ Work From Home เคยมีสัดส่วนเพียงไม่มาก แต่วันนี้การทำงานจากบ้านกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับคนส่วนใหญ่ นายจ้างเริ่มตระหนักแล้วว่า มันไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และอาจจะมีมากขึ้นด้วย ผู้คนไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ได้ใช้เวลาทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยในบ้านของตัวเอง

การเดินทางข้ามประเทศ หรือการท่องเที่ยวทั่วโลก จะยังคงมีอยู่แน่นอน แต่ขบวนการผ่านแดนจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก เช่น

-ต้องใช้เอกสารมากกว่า Passport หรือ Visa แม้แต่การเดินทางเข้าออกแต่ละประเทศในระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจต้องมีเอกสารทางการแพทย์ยืนยันเรื่องสุขภาพ ยืนยันว่าไม่ติดเชื้ออะไร หรือฉีดวัคซีนที่จำเป็นแล้ว

-คุณภาพอากาศ ระบบอานามัย การดูแลความสะอาดบนเครื่อง จะกลายเป็นเงื่อนไขปฏิบัติที่สำคัญที่เป็นกฎของแต่ละประเทศหรือสายการบิน และอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้บริการของแต่ละสายการบิน

-แค่ไอหรือจาม ก่อนเดินทาง หรือระหว่างการเดินทาง ก็อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ สังคมรังเกียจคนที่มีอาการเจ็บป่วย ไม่อยากอยู่ใกล้ หรือร่วมเดินทางด้วย

-การเข้าคิวตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ จะมีคิวยาว ใช้เวลานามมากขึ้น

โลกาภิวัตน์ จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นท้องถิ่นนิยมมากขึ้น ผู้นำหลายประเทศได้เห็นปัญหาการพึ่งพาประเทศอื่นมากเกินไปในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ทำให้ประเทศของตัวเองมีปัญหา เช่น

-ประเทศเกษตรกรรมบางประเทศเริ่มหยุดการส่งออกอาหารไปต่างประเทศ เพราะต้องการสร้างความมั่นใจว่า มีอาหารเพียงพอสำหรับคนในประเทศของตัวเอง

-หลายประเทศขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้ตั้งตัวไม่ทันในยามฉุกเฉิน ประเทศที่ต้องพึ่งพาประเทศอื่นในช่วงนี้จะได้รับผลกระทบมาก

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การสั่งอาหารผ่านแอป เริ่มนิยมมาหลายปีแล้ว แต่ในยุคนี้กลายเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เงินดิจิตอล หรือสังคมไร้เงินสดซึ่งเป็นเรื่องปกติในประเทศจีน อีกไม่นานก็จะกลายเป็นเรื่องปกติในหลายประเทศเช่นกัน วันนี้มีผู้คนจำนวนมากไม่อยากจับเงินเพราะกลัวว่าจะมีเชื้อโรคติดอยู่

ธนาคารชาติของไทยในวันนี้ เวลามีเงินเข้าไปในธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีการกักเก็บไว้ประมาณ 15 วัน เพื่อให้แน่ใจว่า หากมีเชื้อไวรัสติดอยู่มันจะตายไป

เศรษฐกิจในช่วงนี้ และหลังจากนี้ จะเป็นยุคเศรษฐกิจถดถอยของทั่วโลก GDP ของทุกประเทศเกือบทั่วโลกจะติดลบ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกเริ่มตกงาน ธุรกิจจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME จะล้มหายอยู่ไม่รอด

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของโลกที่ใครๆก็คิดตรงกันว่ามันจะเปลี่ยนโลก วันนี้มี COVID-19 มาพลิกโฉมโลกให้เร็วยิ่งขึ้น

ของเก่าๆ วิธีการทำงานแบบเก่าๆ หรือการทำธุรกิจแบบเก่าที่ไม่ทันยุค หากล้มหายไปในช่วงนี้ ผู้มาใหม่ที่มาแทนที่ต้องเป็นพวกที่มีรูปแบบการทำงานแบบใหม่แน่ๆ ไม่มีต้นทุนเครื่องมือเครื่องใช้แบบเก่าที่เป็นภาระ ไม่มีคนทำงานรุ่นเก่าที่ตามไม่ทันโลก

นับจากนี้ต่อไป ธุรกิจ 4.0 จะนำเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวกับ Virus Disruption และ Technology Disruption อย่างต่อเนื่อง….

 

https://www.phocuswire.com/travelperk-after-coronavirus-travel-wont-be-the-same

How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic

https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/after-coronavirus-it-will-not-go-back-to-normal

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869838

 

Leave a Reply