โควิด-19 เพิ่มความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ตกงาน ปัญหาการเงิน เหงา โดดเดี่ยว ครบเครื่องสาเหตุทำให้ไม่อยากมีชีวิต

นักจิตวิทยาอเมริกันที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย ให้ความเห็นว่า โควิด-19 เป็น Perfect Storm ที่เปรียบเสมือนเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการตัดสินใจฆ่าตัวตายของคนจำนวนมาก

Dr. Mark Reger เจ้าของผลงานวิจัย ให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นความเสี่ยงหลักที่ทำให้คนตัดสินใจฆ่าตัวตาย!!!

ความเครียดทางด้านการเงินเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนฆ่าตัวตาย ผลการวิจัยในอดีตที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังเกิดภาวะทดถอยทางเศรษฐกิจ

ในอเมริกามีการประเมินว่าจะมีอัตราการตกงานมากถึง 20% หมายถึงจำนวนคนที่ตกงานประมาณ 20.5 ล้านคน มีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 นี้จะมีตัวเลขการตัดสินใจฆ่าตัวตายของคนอเมริกันเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ

โคโรน่าไวรัส สร้างความวิตกกังวลหลายด้าน เริ่มตั้งแต่ความกังวลทางด้านเศรษฐกิจ ตามมาด้วยความกังวลว่าจะติดเชื้อไวรัส แล้วยังต้องอยู่ในภาวะแยกตัวโดดเดี่ยวออกจากสังคม มันกลายเป็นความวิตกกังวลที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันจนคนบางคนไม่สามารถจะรับมือได้

ความกดดันในการทำงานเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้คนมีปัญหาทางจิต มีงานบางอย่างที่ต้องพบปะกับผู้คนจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อจากงานที่ทำ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พนักงานขายของในร้านขายของชำ คนขับรถสาธารณะ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และคนทำงานทุกคนที่ต้องเจอคนจำนวนมากทุกวัน คนกลุ่มนี้จะมีความกดดันมากเป็นพิเศษ และควรได้รับการปรึกษาจากนักจิตวิทยา

ผู้ทำการวิจัยให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแบบง่ายๆว่า ทุกคนควรพยายามรักษากิจวัตรประจำวันของตัวเองให้ได้มากที่สุด นอนหลับให้เพียงพอ กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และออกกำลังกายเป็นประจำ

แต่ถ้าไม่มีเงิน คงใช้ชีวิตตามปกติได้ลำบาก!!!

ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดตามมาจากวิกฤติโควิด-19 คือ สาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย มันเกิดได้กับทุกประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

เราได้ยินข่าวการฆ่าตัวตายของคนไทยในช่วงหลังโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ วันนี้ยังไม่มีสถิติตัวเลขที่ชัดเจนว่าจำนวนคนไทยที่ฆ่าตัวตายจากปัญหานี้ในปี 2563 มีเท่าไร แต่อาจมีมากกว่าคนไทยที่ตายจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยตรง

ข้อมูลการฆ่าตัวตายของคนไทยจากกรมสุขภาพจิต ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550 – 2562 อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากร 100,000 คน เฉลี่ยอยู่ที่ 6.15 คน

ก่อนที่ประเทศไทยจะเริ่มมีปัญหาโควิด-19 ก็มีปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นกับหลายคนแล้ว ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน ปี 2562 คนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด คือ 6.64 คน ต่อประชากร 100,000 คน

และมีแนวโน้มว่าในปี 2563 จะมีอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยมากกว่าปี 2562

กรมสุขภาพจิตเก็บตัวเลขการฆ่าตัวตายของคนไทยตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเป็นปีวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง โดยช่วง 5 ปีนั้นมีสถิติการฆ่าตัวตายต่อประชากร 100,000 คน ตามนี้ คือ

-2540 = 6.92

-2541 = 8.12

-2542 = 8.59

-2543 = 8.40

-2544 = 7.74

วิกฤติโควิด-19 แย่กว่าวิกฤติต้มยำกุ้งในปี 2540 และมันอาจหมายถึงอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงกว่าด้วย!!!

https://www.dmh.go.th/report/suicide/stat_prov.asp

https://www.cnbc.com/2020/05/12/coronavirus-crisis-creates-perfect-storm-for-suicide-risk-as-job-losses-soar-and-people-remain-isolated-at-home.html

 

Leave a Reply